VGTU talpykla > Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/323

Title: Evaluation of fluctuation of equivalent dose rate due to radionuclide radiation in buildings
Other Titles: Statiniuose esančių radionuklidų sukeltų spinduliuotės lygiavertės dozės galios kitimo įvertinimas
Authors: Pečiulienė, Milda
Grigaliūnaitė-Vonsevičienė, Gražina
Girgždys, Aloyzas
Keywords: Jonizuojančioji spinduliuotė
Statybinės medžiagos
Antropogeninė veikla
Gamtinės kilmės radionuklidai
Lygiavertės dozės galia
Savitasis aktyvumas
Ionizing radiation
Building materials
Antropogenic activity
Natural radionuclides
Dosimetry
Equivalent dose rate
Specific activity
Issue Date: 2006
Publisher: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Citation: Pečiulienė, M.; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė, G.; Girgždys, A. 2006. Evaluation of fluctuation of equivalent dose rate due to radionuclide radiation in buildings, Journal of environmental engineering and landscape management 14(4): 207-213.
Abstract: Radionuclide gamma radiation in building materials twist natural gamma field, therefore, dosimetry investiga¬tion of ionizing radiation of natural radionuclides was carried out near various building constructions. It was detected that equivalent dose rate of natural radionuclides increases exponentially (this empirical dependence stays in force to 10-15 meters from a building) while approaching a building under investigation. It was measured that buildings increase ionizing radiation approximately 1,5-2 times. Wooden buildings are an exception. They change natural background to 5 %. The values of equivalent dose rate in buildings are distributed according to Gaussian distribution. The measured equivalent dose rate is 1,5 times smaller in wooden houses then in block, silicate and ceramic bricks houses.
Description: Lietuviška santrauka. Statybinėse medžiagose esančių radionuklidų gama spinduliuotė iškreipia natūralų gama lauką, todėl šalia įvairių staty-binių konstrukcijų ir jose buvo atlikti dozimetriniai gamtinės kilmės radionuklidųjonizuojančiosios spinduliuotės tyrimai. Nustatyta, kad gamtinių radionuklidų spinduliuotės lygiavertės dozės galia anėjant prie pastato didėja eksponentiškai (ši empirinė priklausomybė galioja iki 10-15 m nuo tiriamojo objekto). Pastatytieji pastatai padidina jonizuojančiąją spin-duliuotę vidutiniškai apie 1,5-2 kartus, išimtis - mediniai pastatai, kurie natūralų foną. pakeičia iki 5 %. Nustatyta, kad patalpose lygiavertės dozės galios reikšmės pasiskirsčiusios pagal normalųjį skirstinį. Mediniuose pastatuose išmatuoto-sios dozės vertės yra apie 1,5 karto mažesnės nei išmatuotosios blokiniuose, keraminių plytų bei silikatinių plytų pastatuose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/323
ISSN: 1648-6897
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
JEELM_ISSN_1648-6897_Vol14_No4_2006_207-214_Peciuliene.pdf666.15 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback