VGTU talpykla > Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/325

Title: Hourly measurement method for radon progeny volumetric activity in air
Other Titles: Radono skilimo produktų tūrinių aktyvumų ore nuolatinių matavimų metodas
Authors: Jasaitis, Dainius
Girgždys, Aloyzas
Keywords: Radonas
Trumpaamžiai radono skilimo produktai
Tūrinis aktyvumas
Alfa dalelės
Matavimo metodas
Radon
Radon progeny
Volumetric activity
Alpha particles
Measurement method
Issue Date: 2007
Publisher: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Citation: Jasaitis, D.; Girgždys, A. 2007. Hourly measurement method for radon progeny volumetric activity in air, Journal of environmental engineering and landscape management 15(3): 158-165.
Abstract: A method of radon progeny volumetric activity hourly measurement in air was created. A radiometer, which measures the activity of a filter band through which air is sucked, was installed in a hermetic metal frame. Radiometer data was recorded and sent to the computer. The time of suction and the time for the filter band to turn were programmed by electronic stopwatches. This created an opportunity to estimate the hours for self-contained measurement and to leave the device in a room for any time. This hourly measurement method measured radon and radon progeny volumetric activity and evaluated its change and dependency on meteorological parameters. The radon progeny volumetric activity value varies from 62 Bq/m3 (in the cellar) to 27 Bq/m3 (on the second floor) in the ventilated air, and from 273 Bq/m3 (in the cellar) to 149 Bq/m3 (on the second floor) in the unaired room. The values in the ventilated air and in the unaired rooms differ approximately 4–5 times. It is also determined that volumetric activity depends on wind intensity, temperature and humidity.
Description: Lietuviška santrauka. Sukurtas trumpaamžiųradono skilimo produktų tūrinių aktyvumų nenutrūkstamo matavimo metodas. Hermetiniame metaliniame korpuse įtaisytas radiometras, matuojantis slenkančios filtrinės juostos, pro kurią siurbiamas oras, aktyvumą. Radiometro duomenys visą laiką siunčiami ir įrašomi į kompiuterį. Siurbimo ir juostos persukimo laikai užprogramuoti elektroniniais laikmačiais. Taip sudaryta galimybė palikti dirbti prietaisą patalpoje bet kuriam laikui, nustačius, kad matavimai vyktų nustatytomis valandomis. Taikant šį nenutrūkstamo matavimo metodą, išmatuoti radono ir jo trumpaamžių skilimo produktų tūriniai aktyvumai patalpose ir įvertinta jų priklausomybė bei pokyčiai nuo aplinkos meteorologinių parametrų. Išmatuotos trumpaamžių skilimo produktų tūrinių aktyvumų vertės patalpose kinta nuo 62 Bq/m3 (rūsyje) iki 27 Bq/m3 (antrame aukšte) – išvėdintose patalpose, ir nuo 273 Bq/m3 (rūsyje) iki 149 Bq/m3 (antrame aukšte) – neišvėdintose patalpose. Vertės išvėdintose ir neišvėdintose patalpose skiriasi maždaug 4-5 kartus. Nustatyta tiesioginė tūrinio aktyvumo priklausomybė nuo vėjo intensyvumo, temperatūros ir santykinės drėgmės.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/325
ISSN: 1648-6897
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
JEELM_ISSN_1648-6897_Vol15_No3_2007_158-165_Jasaitis.pdf545.86 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback