VGTU talpykla > Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/335

Title: Malware propagation modeling by the means of genetic algorithms
Other Titles: Kenksmingo programinio kodo plitimo modeliavimas genetiniais algoritmais
Моделирование распространения вредоносного программного кода при помощи генетического алгоритма
Authors: Goranin, Nikolaj
Čenys, Antanas
Issue Date: 2008
Publisher: Kauno technologijos universitetas
Citation: Goranin, N.; Čenys, A. 2008. Malware propagation modeling by the means of genetic algorithms, Elektronika ir elektrotechnika 6(86): 23-26.
Abstract: Existing malware propagation models mainly concentrate to forecasting the number of infected computers in the initial propagation phase. In this article we propose a genetic algorithm based model for estimating the propagation rates of known and perspective Internet worms after their propagation reaches the satiation phase. Estimation algorithm is based on the known worms’ propagation strategies with correlated propagation rates analysis and is presented as a decision tree, generated by GAtree v.2 application. Genetic algorithm approach for decision tree generation is selected taking into consideration the efficiency of this method while solving optimization and modeling tasks with large solution space. The performed tests have shown that the proposed model is efficient and can be used as a framework for modeling propagation rates after the satiation phase of different malware types.
Description: Lietuviška santrauka. Esami kenksmingo programinio kodo plitimo modeliai yra orientuoti į užkrėstų kompiuterių skaičiaus prognozavimą pradiniame plitimo etape. Šiame straipsnyje siūlomas genetiniu algoritmu pagristas modelis, skirtas žinomų ir perspektyvių interneto kirminų plitimo greičiams nustatyti po prisisotinimo fazės. Algoritmas pagrįstas žinomų kirminų plitimo strategijų ir susijusių plitimo greičių analize ir pateikiamas kaip sprendimų medis, sugeneruotas GAtree v.2 programine įranga. Genetinis algoritmas pasirinktas sprendimų medžiui generuoti atsižvelgiant į metodo efektyvumą sprendžiant optimizavimo ir modeliavimo uždavinius, turinčius didelę sprendimų erdvę. Atlikti algoritmo testai parodė, kad pasiūlytas modelis yra efektyvus ir gali būti naudojamas kaip pagrindas vertinant kito kenksmingo programinio kodo plitimo greičius po prisisotinimo fazės.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/335
ISSN: 1392-1215
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
23-26_Elektronika_Goranin.pdf220.73 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback