VGTU talpykla > Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/340

Title: Investigation and evaluation of surface water pollution with heavy metals and oil products in Kairiai military ground territory
Other Titles: Vandens telkinių užtatšos sunkiaisiais metalais ir naftos produktais Kairių kariniame poligone tyrimai ir vertinimas
Authors: Idzelis, Raimondas Leopoldas
Greičiūtė, Kristina
Paliulis, Dainius
Keywords: Kariniai poligonai
Paviršinio vandens telkiniai
Tarša
Sunkieji metalai
Naftos produktai
Dugno nuosėdos
Military grounds
Surface water bodies
Pollution
Heavy metals
Oil products
Bed sediment
Issue Date: 2006
Publisher: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Citation: Idzelis, R. L.; Greičiūtė, K.; Paliulis, D. 2006. Investigation and evaluation of surface water pollution with heavy metals and oil products in Kairiai military ground territory, Journal of environmental engineering and landscape management 14(4): 183-190.
Abstract: Water pollution with heavy metals, oil and its products is a very important environmental problem. Major part of chemical elements penetrating into the environment gets accumulated in the soil and bed sediment of water bodies. They may also migrate into surface, ground and underground water and spread at great distances. From here, they may enter again nutritional chains and poison living organisms. It is very important and necessary to investigate military territories and evaluate their environmental condition in order to identify the works of their cleaning and optimization of their environmental condition as well as their scope. However, not all the military territories in Lithuania have been sufficiently investigated so far, damage to the environment is not known. Therefore, investigation of such territories is of utmost importance, it is of scientific and environmental significance. This work is dedicated to the investigation and evaluation of surface water and bed sediment pollution with heavy metals and oil products in one of the biggest military grounds of Lithuania – Kairiai Military Ground. Results of the investigation allowed answering the main questions about the most common pollutants, spreading in the environment because of military activities, to determine the level of pollution and most vulnerable territories.
Description: Lietuviška santrauka. Paviršinio vandens bei jo telkinių dugno nuosėdų tarša sunkiaisiais metalais, nafta ir jos produktais – svarbi aplinkosaugos problema. Teršalai gali sklisti į aplinką garuodami ar migruodami gilyn ir užteršdami gruntinius vandenis. Nors yra žinoma, kad vienas iš karinės veiklos padarinių yra labai užteršti grunto plotai bei vanduo, tačiau vis dar stinga konkrečių duomenų apie tam tikrų teritorijų ruožų užterštumo lygį. Dar nėra pakankamai surinkta faktinės medžiagos apie karinių poligonų teritorijose daromą žalą įvairiems aplinkos komponentams. Šiame darbe įvertinta Kairių karinio poligono vandens telkinių užtarša sunkiaisiais metalais bei naftos produktais. Tyrimams parinktos būdingos vandens telkinių užtaršos vietos viename iš didžiausių – Kairių kariniame poligone. Tyrimo metu nustatyta Kairių poligono teritorijoje esančių paviršinio vandens telkinių ir jų dugno nuosėdų užtarša sunkiaisiais metalais bei vandens užtarša naftos produktais. Tyrimas leido atsakyti į esminius klausimus: kokie teršalai būdingi karinei veiklai naudojamiems vandens telkiniams, kokie yra užterštumo lygiai bei kurios vietos taršai jautriausios.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/340
ISSN: 1648-6897
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
JEELM_ISSN_1648-6897_Vol14_No4_2006_183-190_Idzelis.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback