VGTU talpykla > Verslo vadybos fakultetas / Faculty of Business Management > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/348

Title: Viešoji ir privati partnerystė – naujas būdas pritraukti investicijas
Other Titles: Public – private partnership – a new way to attract investments
Authors: Karlavičius, Linas Vytautas
Karlavičienė, Birutė
Grigonienė, Irena
Keywords: Viešoji ir privati partnerystė
Investicijos
VPP principai
Rizika
Infrastruktūra
Aktyvai
Public–Private Partnerships
Investments
PPP principals
Risk infrastructure
Assets
Issue Date: 2006
Publisher: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Citation: Karlavičius, L. V.; Karpavičienė, B.; Grigonienė, I. 2006. Viešoji ir privati partnerystė – naujas būdas pritraukti investicijas, Verslas: teorija ir praktika 7(1): 32-36.
Abstract: In recent years a marked increase in cooperation between public and private sectors is seen for the development a wide range of economic activities. Such Public – Private Partnership (PPP) arrangements were driven by the limitations in public funds to cover investment needs and also to increase the quality and efficiency of public services. Different aspects of PPP implementation are treated in the article. Considering risk, there are substantiated conditions for possibility to apply the principal of investments with effectivity approach of public interest. Primarily, in the article the public benefit is discussed. Secondly, negative outcome or public risk is disputed. The authors concluded the analysis of problem formulating conditions for applying PPP with maximum public benefit and relative minimum risk.
Description: Lietuviška santrauka. Pastaraisiais metais visame pasaulyje viešojo ir privataus sektoriaus kooperavimasis stiprėja, siekiant plėtoti plataus spektro ekonomines priemones. Tokį viešosios ir privačios partnerystės (VPP) populiarumą paskatino ne tik investicijų, skirtų infrastruktūros plėtrai, stoka, bet ir poreikis pagerinti visuomeninių paslaugų kokybę bei efektyvumą. Nagrinėjami įvairūs VPP diegimo aspektai. Atsižvelgiant į riziką, pagrindžiamos sąlygos, kuriomis remiantis šis investavimo būdas galėtų būti taikomas efektyviai viešųjų interesų požiūriu. Straipsnyje visų pirma aptariama viešoji nauda, kurią lemia VPP finansavimo taikymas. Antra, aptariamos neigiamos pasekmės, arba viešoji rizika. Autoriai baigia problemą nagrinėti suformuluodami sąlygas, kuriomis vadovaujantis VPP galima būtų taikyti gaunant didžiausią visuomeninę naudą ir prisiimant santykiškai mažiausią riziką.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/348
ISSN: 1648-0627
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Business_Vol7_No1_32-36_Karlavicius.pdf204.13 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback