VGTU talpykla > Elektronikos fakultetas / Faculty of Electronics > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/37

Title: Evaluation of the Microstrip Lines Connectors in the Meander Delay Line Model
Other Titles: Mikrojuostelinių jungiklių įvertinimas meandrinės vėlinimo linijos modelyje
Оценка влияния сегментов микрополосковых соединителей в модели меандровой линии задержки
Authors: Gurskas, Antanas
Urbanavičius, Vytautas
Martavičius, Romanas
Issue Date: 2010
Publisher: Kauno technologijos universitetas
Citation: Gurskas, A.; Urbanavičius, V.; Martavičius, R. 2010. Evaluation of the Microstrip Lines Connectors in the Meander Delay Line Model, Electronics and Electronical Engineering [Elektronika ir elektrotechnika] 3(99): 39-42.
Abstract: The model of the Meander Microstrip Delay Line (MMDL) evaluating neighbor meander microstrips junction is presented. Model of the MMDL is based on scattering matrix method. Consecutive transition from simplest MMDL model without evaluation of meander microstrip connectors to sophisticated model, which evaluates the meander microstrip connectors by open microstrip line segment. The intermediate models are evaluating the meander microstrip connectors by extending the length of the meander strips and by lumped capacitances. It is found that in case of primitive model calculated MMDL phase delay time usually is lesser than experimentally measured, but in case of sophisticated model, calculated phase delay time rice. This rice depends on the MMDL meander topology and on the technical characteristics of the dielectric substrate. Adequacy of the proposed model was checked by the software written by authors. The carried out calculations have shown good coincidence with the experimentally measured results. Ill. 4, bibl. 16 (in English; summaries in English, Russian and Lithuanian).
Description: Lietuviška santrauka. Pateiktas mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos (MMVL) modelis, įvertinantis meandrą sudarančių gretimų strypų sujungimo zonas. MMVL modeliuojama sklaidos matricų metodu. Pateiktas nuoseklus perėjimas nuo paprasčiausio MMVL modelio, neįvertinančio sujungimo zonų, iki sudėtingo, kurio sujungimų zonos modeliuojamos atvirų mikrojuostelinių linijų atkarpomis. Tarpiniuose modelio variantuose strypų sujungimo zonas siūloma modeliuoti proporcingu daugialaidės linijos juostelių pailginimu ir sutelktomis talpomis. Parodyta, kad taikant primityvų modelį apskaičiuota fazinio vėlinimo laiko skaičiuota vertė paprastai būna mažesnė už išmatuotą, o naudojant siūlomą modelį skaičiuota fazinio vėlinimo laiko vertė padidėja. Šis padidėjimas priklauso tiek nuo 43 MMVL konstrukcijos, tiek nuo dielektrinio pagrindo techninių charakteristikų. Siūlomo modelio adekvatumas patikrintas autorių sukurta programine įranga. Skaičiavimai parodė, kad gauti rezultatai gerai sutampa su eksperimentiškai išmatuotais. Il. 4, bibl. 16 (anglų kalba; santraukos anglų, rusų ir lietuvių k.).
URI: http://hdl.handle.net/1/37
ISSN: 1392-1215
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Gurskas.pdf265.87 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback