VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/390

Title: Multimodalinės privataus ir viešojo transporto sąveikos didinimo galimybių panaudojant intelektines transporto sistemas ir paslaugas tyrimas
Other Titles: Feasibility study of increasing multimodal interaction between private and public transport based on the use of intellectual transport systems and services
Authors: Weidmann, Ulrich
Jakubauskas, Gražvydas
Keywords: ITS
Integruota bilietų sistema
„Park&Ride“ koncepcija
„Bike&Ride“ koncepcija
Integrated ticket system
Park&Ride’ concept
‘Bike&Ride’ concept
Issue Date: 2009
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Weidmann, U.; Jakubauskas, G. 2009. Multimodalinės privataus ir viešojo transporto sąveikos didinimo galimybių panaudojant intelektines transporto sistemas ir paslaugas tyrimas, Mokslas – Lietuvos ateitis 1(6): 81-86.
Abstract: The introduction of intellectual transport systems and services (ITS) into the public and private transport sectors is closely connected with the development of multimodality in transport system (particularly, in towns and their suburbs). Taking into consideration the problems of traffic jams, the need for increasing the efficiency of power consumption and reducing the amount of burnt gases ejected into the air and the harmful effect of noise, the use of multimodal transport concept has been growing fast recently in most cities. It embraces a system of integrated tickets, the infrastructure, allowing a passenger to leave a car or a bike near a public transport station and to continue his/her travel by public transport (referred to as ‘Park&Ride’, ‘Bike&Ride’), as well as, real-time information system, universal design, and computer-aided traffic control. These concepts seem to be even more effective, when multimodal intellectual transport systems and services (ITS) are introduced. In Lithuania, ITS is not widely used in passenger transportation, though its potential is great, particularly, taking into consideration the critical state of the capacity of public transport infrastructure. The paper considers the possibilities of increasing the effectiveness of public transport system ITS by increasing its interaction with private transport in the context of multimodal concept realization.
Description: Lietuviška santrauka. Intelektinių transporto sistemų ir paslaugų (ITS) diegimas tiek viešajame, tiek privačiame transporte glaudžiai susijęs su multimodalinių procesų transporto sistemose (ypač miesto ir priemiesčių) plėtra. Iškilus eismo spūsčių problemoms, energijos vartojimo efektyvumo didinimo poreikiui, išmetamų į aplinką teršalų padidėjimui, neigiamam triukšmo poveikiui, daugelyje miestų pastaraisiais dešimtmečiais buvo pradėtos sparčiai taikyti multimodalinio transporto koncepcijos: integruoto bilieto sistema, infrastruktūra, pritaikyta palikti automobilius ar dviračius netoli viešojo transporto stočių miestų prieigose ir tęsti keliones viešuoju transportu (angl. „Park&Ride“, „Bike&Ride“), realaus-laiko informavimo sistema, universalusis projektavimas, automatizuotas eismo valdymas. Visos šios koncepcijos tapo dar veiksmingesnės diegiant multimodalines intelektines transporto sistemas ir paslaugas (ITS). Lietuvoje ITS keleiviniame transporte dar nepakankamai taikomos, nors turi didelį potencialą, ypač atsižvelgiant į viešosios transporto insfrastruktūros pralaidumo kritinę ribą. Šiame straipsnyje nagrinėjamos viešojo transporto sistemos ITS efektyvumo didinimo gerinant sąveiką su privačiu transportu galimybės multimodalinių koncepcijų diegimo kontekste. Remiamasi gerosios praktikos pavyzdžiu (Ciuricho miestas) ir galimybėmis taikyti ją Vilniuje, atsižvelgiant į ekspertinio tyrimo rezultatus.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/390
ISSN: 2029-2341
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
mla-081-086-lt-weidmann.pdf464.84 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback