VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/391

Title: Principle and benefits of third party logistics approach when managing logistics supply chain
Other Titles: Trečiosios šalies logistikos koncepcijos principas ir privalumai logistikos grandinės valdymo požiūriu
Authors: Vasilis Vasiliauskas, Aidas
Jakubauskas, Gražvydas
Keywords: 3PL
Užsakomosios paslaugos
Transportinė veikla
Tiekimo grandinės valdymas
Outsourcing
Transportation activities
Supply chain management
Issue Date: 2007
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Vasilis Vasiliauskas, A.; Jakubauskas, G. 2007. Principle and benefits of third party logistics approach when managing logistics supply chain, Transport 22(2): 68-72.
Abstract: The principle of third party logistics has grown into a very important and a well-functioning logistics concept, mainly due to outsourcing trends in transport business. Providers of 3PL services complemented the effectiveness of logistics supply chain management extending the performance of hauliers and forwarders to what might be called outsourced logistics services providers. The main driver for this was large transportation companies that have striven to render their limited services to the whole transport chain. Firstly, this extended to what now is called forwarding services, i.e. responsibility and transport service was extended from only physical transportation to additional services. Then some transport and forwarding companies continued enlarging their responsibility so that it included an increased part of the transport chain up to a total responsibility for the entire transportation, from production to consumption. A nature of transportation services became more and more the nature of logistics. Companies started offering complete logistics solutions, instead of only isolated physical transportation services. This allowed a customer to concentrate on the core business instead of paying much attention to material flows.
Description: Lietuviška santrauka. Nagrinėjama trečiosios šalies logistikos (3PL) koncepcijos esmė, privalumai ir trūkumai, 3PL paslaugų rinkos Europoje apžvalga. 3PL koncepcija – daugiausia dėl transporto verslo užsakomųjų paslaugų poreikio augimo tendencijų – tapo viena iš svarbiausių logistikos koncepcijų. 3PL paslaugų teikėjai padidino logistikos grandinės valdymo efektyvumą praplėtė vežėjų ir ekspedicinių įmonių veiklą iki to, kas vadinama užsakomųjų paslaugų teikimu (angl. outsourcing). Šį lūžį transporto versle lėmė stambios kompanijos, siekiančios plėsti savo ribotas teikiamas paslaugas iki visos transporto grandinės aptarnavimo. Pirmiausia tai išaugo iki to, ką šiandien vadiname ekspedijavimo paslaugomis, t. y. atsakomybės lygis ir transporto paslaugos nuo vien tik fizinio transportavimo išaugo iki papildomų paslaugų teikimo. Vėliau kai kurios transporto ir ekspedijavimo įmonės toliau didino savo atsakomybės lygį iki visiškos atsakomybės už transportavimą, nuo gamybos – iki vartojimo. Transporto paslaugos savo esme įgijo vis daugiau logistikos bruožų. Įmonės pradėjo teikti visumines logistikos paslaugas vietoj ankstesnės fizinio transportavimo paslaugos. Tai leido jų klientams susitelkti į pagrindinę veiklą, o ne materialiųjų srautų valdymą. Būtent dėl šių savybių 3PL paslaugos tapo neatskiriama logistikos tiekimo grandinės valdymo koncepcija.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/391
ISSN: 1648-4142
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Transport_ISSN_1648-4142_Vol22_No2_2007_68-72_Vasiliauskas.pdf194.32 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback