VGTU talpykla > Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/46

Title: Application of GRID computing for optimization of grillages
Other Titles: Rostverkinių pamatų optimizavimas GRID skaičiavimais
Применение GRID вычислений для оптимизации ростверков
Authors: Šešok, Dmitrij
Belevičius, Rimantas
Kačeniauskas, Arnas
Mockus, Jonas
Issue Date: 2010
Publisher: Kauno technologijos universitetas
Citation: Šešok, D.; Belevičius, R.; Kačeniauskas, A.; Mockus, J. 2010. Application of GRID computing for optimization of grillages, Mechanika 2(82) 63-69.
Abstract: The paper addresses one engineering design problem, the optimization of pile placement schemes under grillage-type foundations. Aim of the optimization is to find pile placement scheme where the number of piles is minimal and reactive forces at all piles do not exceed the given allowable reaction. This global optimization problem is solved here using the simulated annealing algorithm which proved to be one of the most promising algorithms for grillage optimization. Optimization of real-life grillages using PC requires usually unacceptably long for engineering practice computation time, therefore present paper investigates the possibilities of employing grid computing for that. Numerical examples presented clearly show potential of grid computing in engineering design problems.
Description: Lietuviška santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas vienas inžinerinio projektavimo uždavinys – polių išdėstymo po rostverkiniais pamatais schemų optimizavimas. Optimizavimo tikslas – gauti tokias polių išdėstymo schemas, kur polių skaičius būtų minimalus, o atraminės reakcijos visuose poliuose neviršytų nustatytos leistinosios reakcijos. Šis globaliosios optimizacijos uždavinys sprendžiamas naudojantis vienu efektyviausių sijynams optimizuoti atkaitinimo modeliavimo algoritmu. Realių sijynų optimizavimas įprastais asmeniniais kompiuteriais inžinerinei praktikai yra nepriimtinas dėl pernelyg gaišlių skaičiavimų, todėl šiame straipsnyje tam bandoma taikyti GRID skaičiavimo technologijas. Pateikti skaitiniai pavyzdžiai akivaizdžiai rodo dideles GRID technologijų galimybes sprendžiant inžinerinio projektavimo uždavinius.
URI: http://hdl.handle.net/1/46
ISSN: 1392-1207
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sesok282.pdf466.58 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback