VGTU talpykla > Elektronikos fakultetas / Faculty of Electronics > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/48

Title: Properties of helical structures containing periodical inhomogeneities
Other Titles: Spiralinių sistemų, turinčių periodinių netolygumų, savybės
Cвойства неоднородных спиральных систем
Authors: Štaras, Stanislovas
Katkevičius, Andrius
Issue Date: 2010
Publisher: Kauno technologijos universitetas
Citation: Štaras, S.; Katkevičius, A. 2010. Properties of helical structures containing periodical inhomogeneities, Electronics and Electrical Engineering [Elektronika ir elektrotechnika] 3(99): 42-59.
Abstract: Rejecting properties of inhomogeneous helical systems are considered. The model of the systems based on the multi-conductor line method is used. Examples of calculated characteristics are presented, and properties of the non-homogeneous helical systems are revealed. In the system containing two homogeneous sections along the helix turn, the stop-band appears when the phase angle between the voltages on the neighbor conductors of the helix approach π. Dispersion properties of the helical system containing periodical inhomogeneities can be improved reducing variation of characteristic impedance along the helix turn at θ = π and reducing the length of the inhomogeneous section of the helix turn. Besides that we can increase the width of the pass-band of the helical system containing periodical inhomogeneities decreasing the period of inhomogeneities (increasing the number of the periods of inhomogeneities along the helix turn). Ill. 5, bibl. 14 (in English, summaries in English, Russian and Lithuanian).
Description: Lietuviška santrauka. Nagrinėjamos nevienalytės spiralinės lėtinimo sistemos užtvarinės savybės. Sistema modeliuojama vieneilės vienpakopės nevienalytės daugialaidės linijos atkarpa. Pateikiamos ir nagrinėjamos apskaičiuotos lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos dažninės charakteristikos. Parodyta, kad dėl nevienalytiškumo spiralinės sistemos įgyja užtvarinių filtrų savybių, kai, didėjant dažniui, fazės kampas tarp gretimų spiralės vijų įtampų ar srovių artėja prie π. Parodyta, kad norint pagerinti spiralinių sistemų dispersines savybes reikia mažinti banginės varžos kitimą išilgai spiralės vijos, kai fazės kampas tarp gretimų vijų įtampų arba srovių artimas π, ir trumpinti nevienalytę vijos atkarpą. Be to sistemos praleidžiamųjų dažnių juostą galima išplėsti trumpinant netolygumų periodą (didinant periodų skaičių išilgai spiralės vijos). Il. 5, bibl. 14 (anglų kalba; santraukos anglų, rusų ir lietuvių k.).
URI: http://hdl.handle.net/1/48
ISSN: 1392-1215
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Staras.pdf500.75 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback