VGTU talpykla > Verslo vadybos fakultetas / Faculty of Business Management > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/69

Title: Ekonomikos nuostatų modeliavimo praktinis pritaikymas
Other Titles: Practical application of simulation of economic corroborated rules
Authors: Jakutis, Algirdas
Keywords: Ekonomikos nuostatos
Ekonominė kategorija
Pakopos
Optimizavimas
Recenzavimas
Modeliavimas
Economic corroborated rules
Category of economics
Levels
Reorganization
Reviewing
Simulation
Issue Date: 2009
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Jakutis, A.; 2009. Ekonomikos nuostatų modeliavimo praktinis pritaikymas, Santalka 17(4): 19-25. doi: 10.3846/1822-430X.2009.17.4.19-25
Abstract: The possibilities of practical application of modelling of economic corroborated rules will be described in detail below. The application of methods for modelling economic corroborated rules for compiling an economic dictionary, an economic text, for reviewing and modifying a text will be shown. The application of the method of modelling in the studying : the preparation of homework, course work, graduate work and the modelling of the studying process as well as the modelling of a non-economic text will be considered.
Description: Lietuviška santrauka. Dabartiniai ekonominės tematikos tekstai yra gana sudėtingi. Siekiant supaprastinti teksto turinį, taikomas ekonomikos nuostatų modeliavimas, tekstai sisteminami. Ekonomikos nuostatų modeliavimo praktinio pritaikymo galimybės yra labai plačios. Straipsnyje bus parodyta, kaip taikyti ekonomikos nuostatų modeliavimo metodiką sudarant ekonomikos žodyną, ekonomikos tekstui kurti, jam recenzuoti, pertvarkyti, taip pat aptartas modeliavimo metodikos taikymas mokymo procese, t. y. namų, kursiniams, baigiamiesiems darbams rengti bei studijų procesui modeliuoti. Nagrinėjamos ekonominių nuostatų modeliavimo kompiuteriu galimybės. Aptariamos žmogaus ir kompiuterio funkcijos, modeliuojant ekonomikos nuostatas. Apžvelgtas neekonominio teksto modeliavimas.
URI: http://hdl.handle.net/1/69
ISSN: 1822-430X print
1822-4318 online
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Jakutis.pdf197.37 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback