VGTU talpykla > Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/70

Title: Soil remediation from heavy metals using mathematical modelling
Other Titles: Sunkiųjų metalų valymas iš dirvožemio remiantis matematiniais modeliais
Authors: Jankaitė, Audronė
Keywords: Sunkieji metalai
Dirvožemio atkūrimas
Lolium perenne L
Lolium perenne L
Festuca pratensis Huds
Matematinis modeliavimas
Heavy metals
Soil remediation
Mathematical modelling
Issue Date: 2009
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Jankaitė, A. 2009. Soil remediation from heavy metals using mathematical modelling, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 17(2): 121-129. doi: 10.3846/1648-6897.2009.17.121-129.
Abstract: The essence of the contemporary mathematical modelling methodology is the replacement of a real object in question (a process, phenomenon or system) with its “image” – a mathematical model. The mathematical modelling programme REC (Risk Reduction, Environmental Merit and Cost) is based on the comparison of alternative cleaning technologies (to clean contaminated areas). The programme REC is aimed at adapting efficient soil decontamination technologies. The aim of this paper is to analyse the ability of a grassy vegetation mixture to absorb heavy metals from soil in this way decontaminating it. Initial concentrations of heavy metals (copper, lead, manganese, zinc, nickel and chromium) – the concentrations, used during the experiment when performing the investigation into the efficiency of soil remediation using the mixture of grassy vegetation, were input into the programme. During the entire chosen period of 10 years, soil would be decontaminated from copper and lead. The zero concentration of manganese in soil is achieved after 8 years, and that of zinc – after 9 years when soil is cleaned with the mixture of grassy vegetation and no additional contamination is present. Soil is most rapidly decontaminated from nickel – in 6 years. At the initial chromium concentration of 79.5 mg/kg in soil, the zero concentration of this metal would be achieved in 7 years.
Description: Lietuviška santrauka. Matematinio modeliavimo metodologijos esmė yra tiriamo realaus objekto (proceso, reiškinio, sistemos) pakeitimas jo „atvaizdu“ – matematiniu modeliu. Matematinio modeliavimo programa REC (angl. Risk reduction, Environmental merit and Cost) pagrįsta alternatyvių valymo technologijų (užterštam plotui valyti) lyginimu. Programos REC tikslas – pritaikyti efektyvias ir veiksmingas dirvožemio valymo technologijas. Šio darbo tikslas – išanalizuoti žolinės augalijos mišinio gebą sorbuoti sunkiuosius metalus iš dirvožemio ir tokiu būdu valyti iš jo teršalus. Programoje nusistatomos pradinės sunkiųjų metalų (vario, švino, mangano, cinko, nikelio ir chromo) koncentracijos, eksperimentų metu naudotos tiriant dirvožemio kokybės atkūrimo žolinės augalijos mišiniu efektyvumą. Iš esmės per visą pasirinktą laikotarpį – 10 metų iš dirvožemio būtų valomas varis ir švinas. Mangano nulinė koncentracija dirvožemyje, valant jį žolinės augalijos mišiniu ir nesant papildomo teršimo, pasiekiama po 8 metų, cinko – po 9 metų. Greičiausiai iš dirvožemio išvalomas nikelis – per 6 metus. Chromas, esant 79,5 mg/kg pradinei jo koncentracijai dirvožemyje, iki nulinės koncentracijos būtų išvalytas per 7 metus.
URI: http://hdl.handle.net/1/70
ISSN: 1648-6897 print
1822-4199 online
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Jankaite.pdf685.27 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback