VGTU talpykla > Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences > Konferencijų straipsniai >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/728

Title: Pagrindinių makroekonomikos dėsnių tikrinimas matematiniais metodais
Other Titles: Testing of fundamental macroeconomic laws by mathematical methods
Authors: Kulvelytė, Viktorija
Keywords: makroekonomikos dėsniai
regresinė analizė
modeliavimas
aprašomoji statistika
makroekonomika
ekonometrija
Issue Date: 2011
Publisher: Vilnius "Technika"
Citation: Kulvelytė, V. 2011. Pagrindinių makroekonomikos dėsnių tikrinimas matematiniais metodais, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos Matematikos sekcijos straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-836-7.
Series/Report no.: JMK 14;
Abstract: Nagrinėjami pagrindiniai makroekonomikos dėsniai ir juos nusakantys matematiniai modeliai. Analizuojama Kleino modeliu aprašyta vartojimo funkcija, galutinio vartojimo išlaidų priklausomybė nuo grynųjų nacionalinių pajamų, investicijų funkcija, gamybos funkcija bei Filipso kreivė. Apžvelgta pagrindinių makroekonomikos dėsnių teorija, aprašyti dėsnius nusakantys ekonomikos procesai. Darbo tikslas - atlikti 2002m. 1 ketvirčio – 2010 m. 3 ketvirčio laikotarpio Lietuvos ekonomikos statistinių duomenų analizę ir panaudojant aprašomosios statistikos ir regresijos modelius pateikti išvadas dėl makroekonomikos teorijos atitikimo Lietuvos ekonomikos statistikai. Naudojami matematinės statistikos ir ekonometrijos metodai - aprašomoji statistika, regresinė (vienmatė ir daugiamatė) analizė, parametrų vertinimo, ekonominių dydžių priklausomybės, modelio patikimumo, liekamųjų paklaidų analizė.
Description: Abstract. The article says about the basic laws of macroeconomics and the mathematical models outline. There are analysis of consumption function, which is described by model of Klein and analysis of the final consumption expenditure dependence on the net national income, investment function, the production function and curve of Philips. Also, has passed in review of the basic laws of macroeconomics theory and the processes of economy was describing as well. The aim of this article is to analyse the statistics data of Lithuanian economics (1st quarter of a 2002 – 3rd quarter of a 2010) by using descriptive statistics and models of regression, to give the conclusion for congruity of macroeconomic theory and statistics of Lithuanian economics. There are using mathematical statistics and econometrics methods such as descriptive statistics, analysis of regression (one-dimensional and multidimensional), assessment of parameters, dependency of economics dimensions, reliability of model and analysis of residual errors. Keywords: macroeconomic laws, regression analysis, modeling, descriptive statistics, macroeconomics, econometrics.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/728
ISBN: 978-9955-28-836-7
ISSN: 2029-7149
Appears in Collections:Konferencijų straipsniai

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kulvelyte.pdf240.97 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback