VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Konferencijų straipsniai >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/770

Title: Ilgalaikėmis gniuždančiomis apkrovomis veikiamų akmens vatos plokščių deformatyvumo tyrimai
Other Titles: Long-term compressive stress influence on stone wool slabs deformability research
Authors: Steponaitis, Laimutis
Keywords: akmens vatos plokštės
ilgalaikės apkrovos
deformacija
valkšnumas
stone wool slabs
long-term loads
deformation
creep
Issue Date: 2011
Publisher: Vilnius Gediminas Technical University
Citation: Steponaitis, L. 2011. Ilgalaikėmis gniuždančiomis apkrovomis veikiamų akmens vatos plokščių deformatyvumo tyrimai, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos „Statyba“ straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-929-6.
Abstract: Pastato ir jo atitvarinės konstrukcijos turi būti pakankamai patikimos ir ekonomiškos. Konstrukcijos patikimumas priklauso nuo naudotų medžiagų savybių ir veikiančių įvairių apkrovų derinio, o ekonomiškumas-nuo medžiagų kainos, ilgaamžiškumo ir termoizoliacinių savybių. Šiuo metu termoizoliaciniam sluoksniui naudojama nemažai akmens vatos gami-nių, kurie skirti apšiltinti sienas, grindis, stogus bei kaip grindų garso izoliacija. Akmens vatos gaminių naudojamų pastatų eksploatacijoje (statyboje), mechaninis atsparumas ir pastovumas bei energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimai daugeliu atveju siejami su esminiais statinio reikalavimais. Parenkant tinkamus gaminius, reikia įvertinti ir dėl montavimo bei eksploatacijos metu atsirandančias apkrovas (pvz. plokščiuose stoguose vaikščiojimo, medžiagų svorio, sumontuotų įren-ginių svorio ir kt). Šiame straipsnyje pateikiami ilgalaikėmis pastoviomis gniuždančiomis apkrovomis veikiamų akmens va-tos plokščių deformatyvumo tyrimų rezultatai gauti esant pastoviam gniuždymo įtempiui (σc= 0,35σ10%). Tyrimų rezultatai gauti naudojant akmens vatos plokštes, kurių tankis 95 kg/m3. Eksperimento metu išbandytos 6 bandinių serijos po 5 bandi-nius, gniuždant juos ilgalaike pastovia apkrova 122 paras. Tyrimų rezultatai apdoroti remiantis laipsnine lygtimi pagal LST EN 1606 standartą bei eksponentine lytimi. Nustatyta, kad tiek laipsnine, tiek eksponentine regresinėmis lygtimis aproksi-muotos valkšnumo kreivės vienodai gerai atitinka eksperimentinius duomenis.
Description: Santrauka anglų kalba. Build of the building and its design must be sufficiently reliable and cost effective. The structure depends on the material properties and operating in combination with various loads, and cost-of-materials cost, durability and insulation properties. Currently there are used a number of stone wool products, which are intended to insulate the walls, floors, roofs and as sound insulation for floors, for the heat insulation layer. Mineral wool products for use of buildings ( during construction process), mechanical strength and stability as well as energy saving and heat retention requirements in many cases associated with the essential requirements of the building. Selecting the right products to be assessed and for the installation and operation of the resulting strains (for example: walking flat roof, material weight, the weight of the equipment, etc.). This article presents the long-term compressive stress exposed to rock wool board deformability results obtained under constant compressive stress (σc= 0,35σ10%). Test results obtained by using mineral wool boards with a density of 95 kg/m3. During the experiment, six samples tested within a series of five samples, the compressive load to a stable long-term in 122 days. The results of researches have been processed based on the gradual equation in accor-dance with LST EN 1606 standard and the exponential equation, as well. It was found that both gradual and exponential regres-sive equations, approximational creep-strained curves equally well the experimental data.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/770
ISBN: 9789955289296
ISSN: 2029-7149
Appears in Collections:Konferencijų straipsniai

Files in This Item:

File Description SizeFormat
4_Steponaitis-S1.pdf530.9 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback