VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Konferencijų straipsniai >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/811

Title: Birštono meno mokyklos modernizavimo galimybių tyrimas
Other Titles: Modernization of art school research in Birštonas town
Authors: Vitkauskaitė, Lina
Keywords: art school
modernization
energy conservation
heat loss
meno mokykla
modernizavimas
energijos išsaugojimas
šilumos nuostoliai
Issue Date: 2011
Publisher: Vilnius Gediminas Technical University
Citation: Vitkauskaitė, L. 2011. Birštono meno mokyklos modernizavimo galimybių tyrimas, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos „Statyba“ straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-929-6.
Abstract: Visuomeninių pastatų modernizavimas tampa vis svarbesnis šių dienų klausimas, kadangi modernizavus pastatus labai sumažinamos išlaidos už suvartotą energiją, pagerinama pastate būnančių žmonių komforto kokybė, sumažinama tarša aplinkai, naudojama mažiau gamtinių išteklių, atnaujinamas pastato estetinis vaizdas bei pratęsiama pastato eksploatavimo trukmė. Šiame straipsnyje modernizuojamai Birštono meno mokyklai parenkami energijos taupymo priemonių variantai, iš kurių, atlikus skaičiavimus, nustatoma, kuris energijos taupymo priemonių variantas yra pats efektyviausias. Uždavinio tikslas – išsamiai išanalizuoti meno mokyklos išorines ir vidines sienas, stogą, perdangas ir langus, nustatyti esamas problemas, parinkti tinkamas energijos taupymo priemones bei pagal atliktus skaičiavimus nustatyti, kuris modernizavimo variantas yra pats geriausias. Kadangi didžioji dalis nagrinėjamo pastato išorinių atitvarų ir kitos pastato konstrukcinės dalys neatitinka normatyvinių reikalavimų, todėl atsiranda labai dideli šilumos nuostoliai šaltojo sezono metu. Sprendžiant uždavinį rodiklių reikšmingumams nustatyti taikomas porinio palyginimo metodas, kuriame dalyvavo 12 ekspertų. Toliau efektyviausias meno mokyklos modernizavimo būdas nustatomas naudojant naujai kuriamą teoriją.
Description: Santrauka anglų kalba. Modernization of public buildings is becoming more important question these days, whereas a significant reduction in the ener-gy-cost, improved human comfort quality of staying in the building, reduction of environmental pollution, less used natural resources, updated aesthetics of the building and extended the service life of the building. In this article for modernized Birstonas art school is chosen energy savings options, which, after calculations, is found which energy-saving measures are most cost effective option. Objective is - a detailed analysis of the school of art exterior and interior walls, roof, floors and windows, to identify existing problems, to select appropriate energy saving measures to deal with them, and according to estimates, to determine which modernizing is the best option. Since most of the outside envelopes and other parts of the build-ing design does not meet regulatory requirements, resulting in very high heat losses during the cold season. Facing the Chal-lenge of indicators used to determine the significance of the pair comparison method, which was attended by 12 experts. Further modernization of the most effective way to art school run by a newly theory.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/811
ISBN: 9789955289296
ISSN: 2029-7149
Appears in Collections:Konferencijų straipsniai

Files in This Item:

File Description SizeFormat
45_Vitkauskaite.pdf215.04 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback