VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/831

Title: Nanometrų skyros judančių daugiamačių pjezorobotų trajektorijų formavimas
Other Titles: Trajectories formation for mobile multidimensional piezorobots with nanometer resolution
Authors: Drukteinienė, Asta
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Drukteinienė, A. 2011. Nanometrų skyros judančių daugiamačių pjezorobotų trajektorijų formavimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 150 p.
Description: Pjezoelektriniai judesio keitikliai – rezonansinės sistemos, kurių veikimo principas pagrįstas aukšto dažnio virpesių žadinimu. Disertacijoje tiriamieji pjezorobotai neturi papildomų judesį generuojančių struktūrų, o tik tiesioginius kontakto su statine plokštuma taškus. Kadangi judesio trajektorija yra laužyta, klasikiniai trajektorijų formavimo metodai netinka. Pagrindinis tyrimo objektas yra judesio trajektorijų formavimo metodai. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti precizinių daugiamačių pjezorobotų judesio trajektorijų formavimo algoritmus. Sukurtų algoritmų taikymo sritis – pjezorobotų judesio modeliavimo ir valdymo programinė įranga. Darbe sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: pjezorobotų konstrukcijų, veikimo principų bei judesio trajektorijų formavimo metodų analizė; pjezorobotų judesio trajektorijų formavimo algoritmų kūrimas atsižvelgiant į elektrodų segmentų žadinimo schemas. Siekiant išanalizuoti sukurtais algoritmais suformuotas judesio trajektorijas, atliekamas judesio trajektorijų kiekybinių charakteristikų tyrimas. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir šeši priedai. Įvadiniame skyriuje formuluojama problema, aptariamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojama literatūra apie pjezoelektrinius judesio keitiklius naudojančius judančius robotus, išanalizuotos jų struktūros bei veikimo principai. Pateikti klasikiniai judesio trajektorijų formavimo metodai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados. Antrajame skyriuje formuluojamas pjezoroboto judesio trajektorijos formavimo uždavinys. Pateikiami detalūs trajektorijų formavimo algoritmų aprašymai bei matematinio modelio realizavimo rezultatai. Trečiajame skyriuje tiriamos sukurtais algoritmais suformuotų judesio trajektorijų kiekybinės charakteristikos. Pasiūlyta metodika nustatant mažiausią judesio trajektorijos atsilenkimą nuo planuojamos trajektorijos bei parenkant optimalų pjezoroboto orientacijos kampą. Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: trys – straipsnių rinkiniuose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą, du – konferencijų medžiagose, referuotose Thomson ISI duomenų bazėje, vienas – recenzuojamame konferencijų leidinyje. Disertacijos tema perskaityti 6 pranešimai Lietuvos bei tarptautinėse konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/831
ISBN: 978-9955-28-970-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1907_Drukteiniene_Disertacija_WEB.pdf6.24 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback