VGTU talpykla > Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/842

Title: Žemės paviršiaus lūžio linijos padėties nustatymas lokaliai pritaikant plokštumas
Other Titles: The Land Surface Break Lines Determination by Fitting the Local Planes
Authors: Stankevičius, Žilvinas
Keywords: LIDAR
skaitmeninis paviršiaus modelis
plokštumos pritaikymas
lokalusis paviršius
lūžio linija
tikrinė reikšmė
tikrinis vektorius
Digital Surface Model
plane fitting
local surface
break line
eigenvalue
eigenvector
Issue Date: 2010
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Stankevičius, Ž. 2010. Žemės paviršiaus lūžio linijos padėties nustatymas lokaliai pritaikant plokštumas, Geodezija ir kartografija [Geodesy and Cartography] 36(2): 63–68.
Abstract: Straipsnyje pristatomas sukurtas LIDAR skenuotų taškų apdorojimo metodas. Taškų klasifikavimo metodas pagrįstas taškų atrinkimu artimoje gretimybėje ir lokalios plokštumos pritaikymu. Lokaliai plokštumai pritaikyti skaičiuojamos tikrinių vektorių reikšmės, taikomas Jacobi iteracijų metodas. Sukurtoji preliminari šlaito viršaus ir apačios linija tikslinama pritaikant lokalias plokštumas kairėje ir dešinėje kiekvieno segmento pusėje. Pagal aprašytą algoritmą sukurtos kompiuterinės programos. Testinėje teritorijoje išbandytas siūlomo metodo patikimumas. Lyginant rezultatus su tradiciniais kartogafavimo metodais toje pačioje teritorijoje gautais duomenimis, parinktos tinkamos algoritmo parametrų reikšmės. Eksperimento rezultatai patvirtino, kad sudarius šį algoritmą galima pasiekti M 1:1000 ir smulkesnių mastelių planų kokybę.
Description: Abstract in English. The paper analyses the method of processing LIDAR points. The method of point classification is made with reference to selecting points in the neighbourhood and to fitting a local plane. The values of eigenvectors are calculated and the iteration method of Jacobi is used for fitting the local plane. The approximately created slope top and bottom lines are revised fitting the local plane on the left and right side of each segment. Computer programs are made with reference to the algorithm. The proposed method is employed in the tested territory. The correct values of the parameters of the algorithm are chosen comparing the obtained results with cartography data traditional in this territory. The results of the carried out experiment confirm that the algorithm allow to achieve the excellent quality of the maps at a scale 1:1000.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/842
ISSN: 1392-1541 print
1648-3502 online
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GC_ISSN_1392-1541_Vol36_No2_Stankevicius_2010.pdf634.35 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback