VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/845

Title: Transporto srautų modeliavimas sutelktųjų parametrų metodu gatvių tinkle
Other Titles: Modeling of the traffic flows using the method of the concentrated parameters in the streets network
Authors: Junevičius, Raimundas
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Junevičius, R. 2011. Transporto srautų modeliavimas sutelktųjų parametrų metodu gatvių tinkle: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 126 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjami transporto srautų matematiniai modeliai, siekiama sukurti universalų transporto srautų, kaip netiesinės dinaminės sistemos, sutelktųjų parametrų matematinį modelį su vėlinimu, kuris būtų skirtas aprašyti transporto srautams miesto gatvių tinkle. Darbe tarpusavyje lyginami kontinuumo modeliai, paremti dujų kinetine ir hidrodinaminine teorija. Minėtų modelių lygtys sprendžiamos charakteristikų ir baigtinių skirtumų metodais. Taip pat pristatomas sukurtas transporto srautų, kaip netiesinės dinaminės sistemos, sutelktųjų parametrų modelis su vėlinimu. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pateikta kitų autorių matematinių modelių analizė ir pristatomos problemų nagrinėjimo kryptys. Antrajame skyriuje pateiktas transporto srautų modelio, paremto dujų kinetine teorija matematinis aprašymas, jis pritaikytas spręsti charakteristikų metodu. Apibendrinamas ir pristatomas sukurtas universalus transporto srautų, kaip netiesinės dinaminės sistemos, sutelktųjų parametrų modelis su vėlinimu, įvertinantis sankryžas. Modelis tinkamas transporto srautams modeliuoti tiesioje kelio atkarpoje ir gatvių tinkle. Nagrinėjamos sprendinio stabilumo sąlygos. Trečiajame skyriuje pateikiami matematinio eksperimento rezultatai modeliuojant: tiesią kelio atkarpą, sankryžą, miesto gatvių tinklą. Tarpusavyje lyginami du matematiniai modeliai, sprendžiant analogiškus uždavinius dviem skirtingais metodais. Ketvirtajame skyriuje pristatomos tolesnių transporto srautų tyrimų gairės. Natūrinio eksperimento rezultatai lyginami su matematinio eksperimento rezultatais. Šiame skyriuje taip pat pateikiamas pavyzdys, kaip matematinį modelį galima pritaikyti praktiniams uždaviniams spręsti. Pateiktame pavyzdyje modeliuojama vidaus degimo variklių emisija tiesioje kelio atkarpoje. Disertacijos tema yra atspausdinti 7 moksliniai straipsniai: trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą; 1 – recenzuojamų tarptautinių konferencijų medžiagoje, trys – kitose tarptautinių ir respublikinių konferencijų medžiagose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/845
ISBN: 978-609-457-001-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1919_Junevicius_Disertacija.pdfDaktaro disertacija8.89 MBAdobe PDFView/Open
1919_Junevicius_Priedai_A_B_C_D.pdfPriedai A, B, C, D1.16 MBAdobe PDFView/Open
1919_Junevicius_Priedai_E_F.pdfPriedai E, F11.41 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback