VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/85

Title: Evaluation of construction process safety solutions using the TOPSIS method
Other Titles: Statybos procesų saugos sprendimų nustatymas taikant artumo idealiam taškui metodą
Authors: Liaudanskienė, Rita
Ustinovičius, Leonas
Bogdanovičius, Aleksejus
Keywords: artumo idealiam taškui (TOPSIS – Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) metodas
Nelaimingi atsitikimai
Profesinė liga
Pavojingas veiksnys
Rizikos veiksnys
Statybos procesas
Saugos sprendimas
The TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method
Accidents
Occupational disease
Hazard
Risk factor
Construction process
Safety solution
Issue Date: 2009
Publisher: Kauno technologijos universitetas
Citation: Liaudanskienė, R.; Ustinovičius, L.; Bogdanovičius, A. 2009. Evaluation of construction process safety solutions using the TOPSIS method, Inžinerinė ekonomika 4(64): 32-40.
Abstract: The paper discusses the problem of selecting construction process safety solutions which secure employee health and safety on construction sites. To achieve this, the causes of severe accidents on construction sites have been analyzed factors which cause accidents at work in construction companies have been studied; a comprehensive literature review has been made, assesing all statistical data and employee health and safety improvement perspectives as well as their application in construction practice. The selection problem is stated as a mathematical multipurpose solution making task. It expresses the management solution making problem mathematically. Investigation of severe accidents on construction sites shows that over two thirds of accidents are caused by poor work organization, lack of supervision and control as well as underestimation of professional risks. This high level of injuries is brought about not only by noncompliance with employees’ health and safety requirements, but also by factors and violations having to do with traffic, noncompliance with fire and electricity safety requirements, lack of work discipline, which is mainly displayed by usage of alcohol at work, as well as other causes. Other important factors that directly impact the number of accidents in the construction sector are the lack of training and knowledge as well as the lack of awareness of safe execution of assigned work. The paper emphasizes that work safety in various building construction activities can be achieved not only by collective and individual means, evaluation of professional risk, employee briefing on safety measures, but also by efficient work organization and appropriate working environment. To implement the above mentioned, the most effective solution must be found. One of the methods used to determine the priorities of safe operation in a construction company is the TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method The effectiveness level of safety solutions for a construction process depends on numerous quantitative and qualitative indices affecting the process; their impact is evaluated in terms of their value and significance. Since the significance of quantitative and qualitative indices depends on their values, the latter should be taken into consideration. Furthermore, it is necessary to coordinate the significances of quantitative and qualitative indices in terms of their value and significance. To achieve the above-mentioned goals, the authors developed an integrated index significance determination method, in view of their quantitative and qualitative characteristics. [...]
Description: Lietuviška santrauka. Straipsnyje nagrinėjama problema, kaip pasirinkti statybos procesų saugos sprendimus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą statybos objektuose. Šiam tikslui pasiekti buvo išanalizuotos statybvietėse įvykstančių sunkių nelaimingų atsitikimų priežastys, išnagrinėti veiksniai, sukeliantys nelaimingus atsitikimus statybos įmonėse, išsamiai apžvelgta literatūra, įvertinanti statistinius duomenis bei darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo perspektyvas, panaudojimą atliekant statybos darbus. Pasirinkimo problema formuluojama matematiniu daugiatikslių sprendimų priėmimo uždaviniu. Šis uždavinys matematiškai išreiškia vadybinę sprendimo priėmimo problemą. Šio darbo tikslas – taikant artumo idealiam taškui (TOPSIS) metodą nustatyti efektyviausią sprendimą, kurį turėtų priimti statybos įmonė, statanti gyvenamuosius namus tam, kad užtikrintų saugų darbą statybos procesų metu dirbantiems darbininkams. Analizuojant statybvietėse įvykstančių sunkių nelaimingų atsitikimų priežastis, nustatyta, kad daugiau kaip du trečdaliai nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogo darbų organizavimo, priežiūros ir kontrolės stokos, neįvertinus profesinės rizikos. Kad įvyksta daug traumų, lemia ne tik darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nesilaikymas, bet aplinkybės ir pažeidimai, susiję su eismo, priešgaisrinės bei elektros saugos reikalavimų nesilaikymu, taip pat darbo drausmės stoka, pasireiškiančia alkoholio vartojimu darbe, ir kitos priežastys. Kitos svarbios priežastys, turinčios tiesioginę įtaką nelaimingiems atsitikimams statybų sektoriuje, yra žinių ir mokymo stoka, supratimo, kaip saugiai atlikti pavestą darbą, stoka arba, kitaip sakant, neatsargumas. Tai vadinama „nesaugiu elgesiu“ (angl. unsafe behavior). Yra teigiama, kad „nesaugus elgesys“ yra vienas iš svarbiausių veiksnių, turinčių įtaką nelaimingiems atsitikimams darbe. Nagrinėjant nelaimingus atsitikimus darbe statybos įmonėse pagal žalojančius veiksnius, dažniausiai pasitaikantys veiksniai yra kritimas iš aukščio, susidūrimas su transporto priemone, griuvimas ir suklupimas, krentantys daiktai. Dėl šių priežasčių įvyksta sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai. Remiantis Stewart, daugeliu atvejų nepakanka tiesiog išsiaiškinti pagrindinę nelaimingų atsitikimų priežastį, todėl svarbu nustatyti kitus veiksnius, kurie turi įtakos sistemos veikimo laikotarpiu. Paprastai nelaimingi atsitikimai atsitinka sąveikaujant daugeliui pavojingų veiksnių, tarp kurių rizikos veiksniai paprasčiausiai nenustatomi. Anot Kletz, nedominuojantiems rizikos veiksniams ir sąveikai tarp pavojingų veiksnių neskiriama pakankamai dėmesio.[...]
URI: http://hdl.handle.net/1/85
ISSN: 1392-2785
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Liaudanskiene.pdf321.19 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback