VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/858

Title: Mineralinės vatos gamybos atliekų poveikis sukepusios keramikos savybėms
Other Titles: Impact of mineral wool production waste on properties of sintered ceramics
Authors: Pranckevičienė, Jolanta
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Pranckevičienė, J. 2011. Mineralinės vatos gamybos atliekų poveikis sukepusios keramikos savybėms: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 104 p.
Description: Darbe sprendžiama problema – mineralinės vatos gamybos atliekų, kurios šiuo metu išvežamos į sąvartynus, panaudojimas keraminių gaminių gamyboje. Šiame darbe sukurta keraminė medžiaga, kurioje kaip liesinantis priedas panaudotos mineralinės vatos lydalo centrifugavimo (MVCF) atliekos. Tokio priedo panaudojimas leidžia taupyti gamtinius išteklius ir utilizuoti termoizoliacinių medžiagų gamyboje susidariusias atliekas bei pagerina keraminių gaminių savybes. Disertaciją sudaro įvadas, šeši skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Skyriaus pabaigoje pateiktos išvados ir darbo uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašytos darbe naudojamos žaliavos, jų savybės, tyrimų metodika, formavimo mišinių sudėtys bei jų parinkimas. Trečiajame skyriuje pateikti mineralinės vatos gamybos atliekų toksiškumo ir fenolio bei formaldehido nukenksminimo tyrimų rezultatai. Ketvirtajame skyriuje ištirtos išdegtų keraminių bandinių su liesinančiu technogeniniu priedu – MVCF atliekomis ir fliusuojančiu priedu – nefelino sienitu (NF) savybės. Penktajame skyriuje pateikti sukepusios keraminės šukės mikrostruktūros, mineralinės sudėties ir ilgalaikiškumo tyrimai. Šeštajame skyriuje pateikta keraminių gaminių gamybos technologija. Disertacijos tema paskelbti straipsniai: vienas – mokslo žurnale, referuojamame ir turinčiame citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „Thomson ISI Web of Science“, vienas – mokslo žurnale, referuojamame Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „Thomson ISI Web of Science“, vienas – konferencijų pranešimų medžiagoje, referuotoje Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „Thomson ISI Proceedings“, vienas – mokslo žurnale, referuojamame tarptautinėje duomenų bazėje „Index Copernicus“, trys kituose leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti 6 pranešimai Lietuvos konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/858
ISBN: 978-609-457-003-2
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1922_Pranckeviciene_Disertacija_WEB.pdf10.55 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback