VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/871

Title: Dangaus kūnų įtakos geodeziniams matavimams vertinimas
Other Titles: The assessment of the celestial body influence on the geodetic measurements
Authors: Popovas, Darius
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Popovas, D. 2011. Dangaus kūnų įtakos geodeziniams matavimams vertinimas: daktaro disertacija. VIlnius: Technika. 136 p.
Description: Disertacijoje pateikti dangaus kūnų įtakos sunkio lauko elementams tyrimai ir nagrinėjamas Mėnulio ir Saulės poveikis geodeziniams matavimams. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti ir įvertinti dangaus kūnų poveikį sunkio lauko elementams ir patobulinti dangaus kūnų poveikio geodeziniams matavimams įvertinimo metodikas. Atlikto darbo rezultatus galima panaudoti vertinant dangaus kūnų poveikį geodeziniams, gravimetriniams ir geodezinės astronomijos matavimams, taip pat pasirenkant Žemės ir geoido paviršius bei sunkio sistemą, dangaus kūnų poveikio įvertinimo atžvilgiu. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai ir rezultatų apibendrinimas. Įvadiniame skyriuje pagrindžiama tiriamoji problema, apibrėžiamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pateikiami ginamieji disertacijos teiginiai pristatomos autoriaus publikacijos ir pranešimai konferencijose, aprašoma disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame nagrinėjami esami Žemės potvynių įvertinimo metodai ir jų tikslumas. Išanalizuota mokslinė literatūra dangaus kūnų poveikio Žemės sunkio laukui ir geodeziniams matavimams klausimais. Identifikuotos problemos dangaus kūnų poveikio vertinime ir suformuluoti uždaviniai, kuriuos disertaciniame darbe tikslinga išspręsti. Antrajame disertacijos skyriuje pateiktas teorinis tyrimas. Nagrinėjamas dangaus kūno lemiamo potvynio potencialo eilutės narių poveikis sunkio lauko elementams: sunkiui, vertikalei ir ekvipotencialiniam paviršiui. Tyrimai atlikti naudojant horizontinę ir pusiaujinę dangaus koordinačių sistemas. Trečiajame disertacijos skyriuje pateikti Mėnulio ir Saulės poveikio sunkio lauko elementams tyrimai, įvertinamas zoninių bangų pastovios dalies poveikis. Naudojamos antrajame skyriuje gautos formulės. Įvertinti sunkio, vertikalės nuokrypio bei ekvipotencialinio paviršiaus kitimo diapazonai, ištirtas pastovios potvynio dalies poveikis. Ketvirtajame disertacijos skyriuje pateikta patobulinta dangaus kūnų poveikio įvertinimo geodeziniuose matavimuose metodika. Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai: keturi – tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose; du – recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagoje ir du – kitose tarptautinių ir respublikinių konferencijų medžiagose, perskaityti 8 pranešimai konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/871
ISBN: 978-609-457-017-9
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1935_Popovas_Disertacija_WEB.pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback