VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/908

Title: Karštai regeneruoto asfalto mišinio komponentų sąveikos modeliavimas ir jo naudojimo kelių dangos konstrukcijoje tyrimas
Other Titles: Modelling of the interaction component’s of recycled hot mix asphalt and research its use in the road pavement construction
Authors: Mučinis, Darjušas
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Mučinis, D. 2011. Karštai regeneruoto asfalto mišinio komponentų sąveikos modeliavimas ir jo naudojimo kelių dangos konstrukcijoje tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 122 p.
Abstract: Disertacijos tikslas – pateikti moksliškai pagrįstą komponentų sąveikos dinamikos modelį ir jos rezultatus, leidžiančius projektuoti bei gaminti kokybiškus karštai maišytus asfalto mišinius su Lietuvos kelių dangoms naudoto asfalto granulėmis. Disertacijoje sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: − Atlikti paiešką, surinkti, dalykiškai susisteminti ir išanalizuoti mokslo darbus, kuriuose tiriama: asfaltinės dangos irties veiksniai ir jų įtaka naudotam asfaltui; senų ir naujų medžiagų sąveika; regeneruoto asfalto mišinio savybės; regeneravimo proceso technologijos. − Sumodeliuoti naudoto asfalto homogeniškumą lemiančius veiksnius. − Sumodeliuoti dviejų rūšių sumaišyto bitumo ar kitosatnaujinančiosios medžiagos teorinę klampą ir seno bei naujo bitumų maišymosi dėl difuzijos dvisluoksnėje plėvelėje dinamiką. − Pateikti susistemintus asfaltinės dangos regeneravimo principus. − Surinkti duomenis apie Lietuvoje išgaunamo naudoto asfalto kiekių dinamiką bėgant metams. − Ištyrinėti Lietuvos keliuose ir miesto gatvėse frezuoto bei išlaužto ir sutrupinto naudoto asfalto granulių komponentines sudėtis ir savybes. − Nustatyti pridedamo atnaujinančio bitumo rūšies ir procentinio kiekio įtaką regeneruoto karštai maišyto asfalto (KMA) mišinio fiziniams ir mechaniniams Maršalo rodikliams, taip pat regeneruoto suminio bitumo savybėms. − Nustatyti su skirtingu kiekiu naudoto asfalto granulėmis regeneruoto KMA mišinio atsparumą vėžių susidarymui. − Pateikti naujus deterministinio ir stochastinio modeliavimo principus ir nustatyti naudoto asfalto granulių kiekio ir savybių įtaką regeneruoto mišinio komponentinei sudėčiai ir jos vienalytiškumui. Disertacijos tema paskelbti keturi moksliniai straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įrašytuose į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę, vienas – recenzuojamame tarptautinės konferencijos leidinyje, įtrauktame į Thomson ISI Proceedings duomenų bazę, vienas – užsienio tarptautinės konferencijos pranešimų medžiagos recenzuojamameleidinyje.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/908
ISBN: 978-609-457-039-1
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1959_Mucinis_Disertacija_WEB.pdf6.16 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback