VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/917

Title: Cikliškai lenkiamų srieginių jungčių deformavimas ir stiprumas
Other Titles: Deformation and strength of a cyclically bent threaded connection
Authors: Juchnevičius, Žilvinas
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Juchnevičius, Ž. 2011. Cikliškai lenkiamų srieginių jungčių deformavimas ir stiprumas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 142 p.
Abstract: Disertacijoje, taikant apkrovų pasiskirstymo sriegio vijose modeliavimą, nagrinėjamos lenkiamų srieginių jungčių mažaciklio stiprumo problemos. Modernesnės daugiaciklio ir mažaciklio ilgaamžiškumo skaičiavimo metodikos detaliai, kiekybiškai įvertina ašinės apkrovos pasiskirstymą vijose, kuris leidžia tiksliau įvertinti konstrukcijos ypatumų įtaką. Disertacijoje siekiama ir cikliškai lenkiamoms srieginėms jungtims sukurti apkrovos pasiskirstymo sriegyje skaičiavimo metodą ir pritaikyti jį ciklinio stiprumo skaičiavimui. Sudaryta lenkiamos srieginės jungties elementų poslinkių darnos lygtis įgalino sukurti trijų ruožų ir daugiaruožį lenkimo apkrovos pasiskirstymo jung¬tyje modelius ir įdiegti juos į norminio mažaciklio ilgaamžiškumo skaičiavimo grandinę. Pirmame skyriuje pateikta literatūros šaltinių analizė. Jame apžvelgiama sunkiai apkrautų srieginių jungčių taikymo sritis ir apkrovimo sąlygos, apžvel¬giami ir analizuojami atlikti tyrimai, susiję su srieginių jungčių cikliniu stiprumu. Antrame skyriuje pateikti sriegio vijų poros deformavimo savybių eksperi¬mentinio tyrimo rezultatai ir anksčiau literatūroje neminėtų nukraunamos ir pakartotinai apkraunamos vijų poros savybių analizė. Trečiame skyriuje pateikta srieginės jungties elementų deformavimo sche¬ma, poslinkių darnos diferencialinės lygtys, diferencialinių lygčių analitiniai sprendiniai ir lenkiamos srieginės jungties modeliai – trijų ruožų ir daugiaruožis tamprieji modeliai lenkimo apkrovos pasiskirstymo skaičiavimui. Ketvirtame skyriuje nustatyti smeigės lenkimo įrąžos, vijų apkrovos bei vietinių įtempių ciklo parametrai. Palyginus skaičiavimo ir eksperimentinių tyrimų rezultatus, patikrinta galimybė modifikuoto norminio mažaciklio ilgaamžiškumo skaičiavimo metodikoje taikyti lenkimo apkrovos pasiskirstymo sriegyje duo¬menis. Penktame skyriuje pateikti du nauji srieginių jungčių ciklinio ilgaamžiš-kumo padidinimo būdai ir jų matematiniai modeliai. Disertacijos tema paskelbti 9 straipsniai: trys – žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Science sąrašą ir šeši – konferencijų pranešimų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 9 pranešimai Lietuvos ir užsienio šalių konfe¬rencijose ir seminaruose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/917
ISBN: 978-609-457-053-7
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1969_Juchnevicius_Disertacija_WEB.pdf4.81 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback