VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/928

Title: Bepiločių orlaivių skrydžio parametrų matavimų duomenų perdavimo saugos metodikos sukūrimas
Other Titles: Design of an unmanned aerial vehicle flight parameter data transmission safety method
Authors: Rudinskas, Darius
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Rudinskas, D. 2011. Bepiločių orlaivių skrydžio parametrų matavimų duomenų perdavimo saugos metodikos sukūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 100 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos bepiločių orlaivių matavimų informacijos perdavimo saugos užtikrinimo priemonės taikant esamus matavimų informacijos apdorojimo metodus ir priemones. Pagrindiniai tyrimų objektai yra bepiločio orlaivio integruota diagnostikos sistema bei matavimų informacijos apdorojimo metodai. Šie objektai yra svarbūs aviacijos technikos nepertraukiamo veikimo užtikrinimui. Pagrindinis disertacijos tikslas yra ištirti bepiločio orlaivio integruotą diagnostikos sistemą matavimų informacijos saugos užtikrinimo atžvilgiu ir pateikti matavimų informacijos saugos metodiką ir galimas priemones. Darbe sprendžiami keli bepiločio orlaivio integruotos diagnostikos sistemos uždaviniai. Uždaviniai suformuluoti, atsižvelgiant į šiuolaikiniuose bepiločiuose orlaiviuose vis dažniau diegiamų elektroninių valdymo sistemų integruotos techninės diagnostikos aktualumą ir siejami su matavimų informacijos saugos užtikrinimo problema. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir du priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pateikta matavimų duomenų apdorojimo orlaivių integruotos diagnostikos sistemose analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikti orlaivio integruotos diagnostikos sistemų matavimų duomenų apdorojimo metodai ir priemonės. Trečiajame ir ketvirtajame skyriuose pateikiama matavimų informacijos saugos metodika, jos modeliavimas, įdiegimo bepiločiame orlaivyje galimybės bei eksperimentinis tyrimas. Parodytos matavimų duomenų saugos metodikos galimybės. Disertacijos tema yra atspausdinti šeši moksliniai straipsniai: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, du – recenzuojamuose žurnaluose, trys – kitose tarptautinių ir respublikinių konferencijų medžiagose. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti septyniose mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/928
ISBN: 978-609-457-067-4
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1975_Rudinskas_Disertacija_WEB.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback