VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Konferencijų straipsniai >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/958

Title: Kelių statybos įmonių ergonominių ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas
Other Titles: The Survey of Ergonomic and Psychosocial Risk Factors in Road Construction Companies
Authors: Kubiliūtė, Gina
Kaminskas, Kazys Algirdas
Keywords: ergonominiai veiksniai
psichosocialiniai veiksniai
sauga ir sveikata
motyvacijos teorija
poza
kelių statybos įmonės
ergonomic factors
psychosocial factors
safety and health
motivation theory
posture
road construction companies
Issue Date: 2011
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Kubiliūtė, G.; Kaminskas, K. A. 2011. Kelių statybos įmonių ergonominių ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos „Statyba“ straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-929-6.
Abstract: Nagrinėjama didelio fizinio poreikio darbo įtaka raumenų ir skeleto sistemos sutrikimams ir darbo efektyvumo problema. Apžvelgti eksperimentiniai ir teoriniai darbai. Nagrinėti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros surinkti duomenys apie raumenų ir skeleto sistemos sutrikimus Europos Sąjungoje. Atlikti sveikatos ir darbingumo įvertinamieji tyrimai trijose kelių statybos įmonėse, tai UAB „Telšių keliai“, UAB „Kelių statyba“ ir UAB „Rolstata“. Be to UAB „Telšių keliai“ įmonės administracijos skyriaus darbuotojų tarpe buvo atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas taikant motyvacijos darbe klausimyną. Tyrimai atskleidė, kad visose trijose kelių statybos įmonėse darbininkams svarbiausia sveikatos problema yra su darbu susijęs nugaros juosmens lygyje negalavimas. Tyrimų duomenų analizė UAB „Telšių keliai“ parodė, kad net 40 % apklaustų 36–45 metų amžiaus darbininkų jaučia skausmus žemutinėje nugaros dalyje. Šios įmonės administracijos skyriaus darbuotojus jų darbe labiausiai motyvuoja atlyginimas, o mažiausiai – bendradarbiavimas su kolegomis.
Description: Abstract in English. The problem of the efficiency of work system and influence of high demand physical work on muscular - skeletal disorders is examined. A review of experimental and theoretical papers is presented there. Were examined the European Agency for Safety and Health at Work data on musculoskeletal disorders in the European Union. The evaluative research on health and capacity of work was carried out in tree road construction companies such as UAB „Telšių keliai“, UAB „Kelių statyba“and UAB „Rolstata“. In addition, UAB „Telšių keliai“ of the administration department employees were among the psychosocial risk factors for an investigation of motivation at work through the questionnaire. Investigations revealed that all three road construction companies workers is the most important health problem with work-related back ailment in waist level. Research data analysis of the UAB „Telšių keliai“showed that 40% of surveyed from 36 to 45 years of age workers feel the pain in the lower back. In the section of the administration staff of this company most motivat-ed by salary, while the lowest - in collaboration with colleagues. Similar data were obtained in two other companies.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/958
ISBN: 978-9955-28-929-6
ISSN: 2029-7149 online
Appears in Collections:Konferencijų straipsniai

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kubiliute, Kaminskas.pdf249.35 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback