VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Konferencijų straipsniai >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/963

Title: Kapitalizacijos normos kitimo tyrimas
Other Titles: Study on Variation of the Capitalisation Rate
Authors: Vitkutė, Jūratė
Keywords: KN
infliacija
vakansija
pelningumas
LR valstybės iždo vekseliai
palūkanos juridiniams asmenims
capitalization rate
inflation
vacancy
profitability
Republic’s of Lithuania treasury bills
juridical persons’ interest rate
Issue Date: 2011
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Vitkutė, J. 2011. Kapitalizacijos normos kitimo tyrimas, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos „Statyba“ straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-929-6.
Abstract: Nagrinėjamas kapitalizacijos normos (toliau – KN) kitimas 2005–2009 metais Vilniaus miesto centrinėje dalyje. Atskirai analizuojama KN ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto panaudojimo būdo (biurų ir prekybinių patalpų) bei aukšto (pirmas, kiti) priklausomybė. Pateikta KN kitimo tyrimo diagramos. Apžvelgta KN ir LR iždo vekselių, išleistų aukciono būdu palūkanų normos, palūkanų normos juridiniams asmenins, infliacijos, vakansijos, pelningumo priklausomybė. Atlikta daugiakriterinė regresinė analizė, siekiant įrodyti KN ir infliacijos, pelningumo bei vakansijos priklausomybę. Remiantis daugiakriterinės analizės duomenimis, dalinai patvirtinti kitų autorių eksperimentų rezultatai, kad komercinės paskirties ne-kilnojamasis turtas kompensuoja neigiamus infliacijos padarinius. Ištirta, kad tarp KN ir vakansijos egzistuoja pastebima pri-klausomybė, tarp KN ir pelningumo – stipri priklausomybė, o tarp KN ir infliacijos egzistuoja stipri atvirkštinė priklausomybė.
Description: Abstract in English. In this article the change of capitalization rate (KN) in 2005–2009 in the central part of Vilnius is analyzed. A separate analysis of capitalization rate and use of commercial real estate (offices and commercial premises) also floor (first, others) dependence is presented. Capitalization rates’ variation test charts are included. Capitalization rate and Republic’s of Lithuania treas-ury auctioned bills interest rate, juridical persons’ interest rate, inflation, vacancies, profitability dependencies are overviewed. Multiple criteria correlation analysis is performed to prove capitalization rates’ and inflations’, profitability’s’ and vacancies’ dependence. On the basis of multiple criteria correlation analysis other authors’ experimental results are partially confirmed, that negative inflation after-effects are offset by commercial real estate. It was established that notable dependence between capitalization rate and vacancies exists. Meanwhile, there is a strong inverse dependence between capitalization rate and profitability also between capitalization rate and inflation.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/963
ISBN: 978-9955-28-929-6
ISSN: 2029-7149 online
Appears in Collections:Konferencijų straipsniai

Files in This Item:

File Description SizeFormat
J. Vitkute.pdf361.38 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback