VGTU talpykla > Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/98

Title: Effect of components content on properties of hot mix asphalt mixture and concrete
Other Titles: Komponentinės sudėties įtaka karštojo maišymo asfaltbetonio mišinio savybėms
Authors: Petkevičius, Evaldas
Petkevičius, Rolandas
Babickas, Rimantas
Laurinavičius, Alfredas
Keywords: Kelių danga
Kelių dangos konstrukcija
Karštojo maišymo asfaltbetonis
Karštasis maišymas
Komponentų kiekis
Komponentų kiekis
Kokybės rodikliai
Pavement
Hot mix asphalt (HMA)
Mixture mix
Components content
Quality indices
Issue Date: 2009
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Petkevičius, E.; Petkevičius, R.; Babickas, R.; Laurinavičius, A. 2009. Effect of components content on properties of hot mix asphalt mixture and concrete, The Baltic Journal of road and brigde engineening 4(4): 161-167. doi: 10.3846/1822-427X.2009.4.161-167.
Abstract: The article contains general characteristics of Lithuanian motor roads and possibilities of their development. 63.72% of Lithuanian motor roads of national importance (according to their length) have asphalt pavement. It is shown that modernization of national motor roads mainly includes paving of gravel roads. It is pointed out that the main indices characterizing the condition and service life of asphalt pavement and its construction are: hot mix asphalt (HMA) concrete resistance to binding tension, tensile elasticity modulus and fatigue resistance. The values of these indices highly depend on the componential composition and structure of HMA concrete as well as on the degree of its compaction. The suitability of HMA concrete for road pavement construction is well characterized by its physical mechanical indices according to Marshall: stability S, flow F, volume of air voids Va etc. These indices also are highly dependent on the composition and structure of HMA concrete. Investigations carried out in the Lithuanian motor roads and in laboratory helped to determine asphalt concrete dependencies between the componential composition of HMA concrete and values of its physical and mechanical properties according to Marshall. Conclusions and recommendations are included.
Description: Lietuviška santrauka. Pateikta Lietuvos automobilių kelių ir jų plėtros galimybių bendroji charakteristika. Asfaltinė danga įrengta 63,72% Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių (pagal jų ilgį). Modernizuojant šalies valstybinės reikšmės automobilių kelius žvyrkeliuose dažniausia įrengiama asfaltinė danga. Nurodyta, kad svarbiausi asfaltinės dangos ir jos konstrukcijos būklę bei funkcionavimo trukmę charakterizuojantys rodikliai yra asfaltbetonio atsparumas tempimui lenkiant Rl (a), dangos asfaltbetonio tampros modulis E(a) ir asfaltbetonio atsparumas nuovargiui N(a). Šių rodiklių vertės labai priklauso nuo asfaltbetonio komponentinės sudėties ir struktūros, taip pat nuo jo sutankinimo. Asfaltbetonio tinkamumą kelių dangai gerai charakterizuoja jo fiziniai ir mechaniniai rodikliai pagal Maršalą: pastovumas P, plastiškumas PL, tuštymėtumas T(a) ir kt. Šie rodikliai taip pat labai priklauso nuo asfaltbetonio sudėties ir struktūros. Atlikus tyrimus Lietuvos automagistralėse ir kelių laboratorijoje, buvo nustatytos konkrečios priklausomybės tarp asfaltbetonio komponentinės sudėties ir jo fizinių bei mechaninių rodiklių pagal Maršalą verčių. Pateiktos išvados ir rekomendacijos.
URI: http://hdl.handle.net/1/98
ISSN: 1822-427X print
1822-4288 online
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Petkevicius_aplink.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback