VGTU talpykla > Mechanikos fakultetas / Faculty of Mechanics > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1451

Title: Kokybės valdymas ir optimizavimas
Authors: Čereška, Audrius
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Čereška, A. 2012.Kokybės valdymas ir optimizavimas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 168 p.
Description: Knygoje pateikti pagrindiniai mašinų kokybę nusakantys terminai ir paaiškinimai, kokybės charakteristikos ir rodikliai, pagrindiniai kokybės sistemos reikalavimai, kokybės valdymo principai, nagrinėjama gaminio kokybė pradedant jo projektavimu ir baigiant eksploatavimu. Pateikti produkcijos pateikimo kontrolei būdai, gaminių imties kontrolei atrankos būdai, kokybės kontrolės metodai, kokybės optimizavimas, kokybės auditas, rinkodaros kokybė, kokybės kaina. Leidinys skirtas nuolatinių ir ištęstinių studijų biomechanikos, inovatyvios gamybos, spaudos, gamybos inžinerijos ir valdymo, mechanikos inžinerijos, programų specialistams rengti aukštosiose mokyklose bei įvairų įmonių ir organizacijų specialistams. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmosios pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybe, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(-si) metodus“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051) pagal Žmogiškuųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visa gyvenimą“ priemone VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1451
ISBN: 978-609-457-281-4
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1384_Cereska_Kokybes_WEB.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback