VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1782

Title: Nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių skaitinis tyrimas
Authors: GRIGORAVIČIUS, Artūras
Issue Date: 2014
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Grigoravičius, A. 2014. Nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių skaitinis tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 158 p.
Abstract: Darbo tikslas buvo sukurti nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių skaitinius modelius, kurie leis nustatyti racionalius geometrinius pa-rametrus bei kontaktinių taškų judėjimo trajektorijas, naudojant automatizuotą modeliavimo procesą. Disertacijoje buvo atlikta nanometrinės skyros mikrorobotų skaitinio modeliavimo darbų analizė, ištirti nanometrinės skyros mikrorobotų skaitinio modeliavimo įrankiai. Buvo sukurti ir ištirti plokštuminių bei erdvinių nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių modeliai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, pateikiami tyrimų metodai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, bei praktinė darbo vertė. Pirmajame skyriuje, teorinių tyrimų analizėje buvo apžvelgtos nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių charakteristikos. Pristatytos pagrindinės tyrimų kryptys, apžvelgiami Lietuvos ir užsienio mokslininkų tyrimai ir su jais susijusios problemos. Pristatytos mechanikos inžinerijos, informatikos inžinerijos mokslo krypčių „Vibrotechnikos“ mokslininkų mokyklos, bei darbo grupės. Antrajame skyriuje suformuoti skaitinio modeliavimo tyrimų uždaviniai. Aprašyti įrankiai, metodai, kurie naudojami uždaviniams spręsti. Pateiktas baigtinių elementų metodo taikymas pjezokeitiklių modeliavime, racionalių geometrinių parametrų nustatymas plokštuminiuose ir erdviniuose pjezokeitikliuose, savųjų formų atpažinimas naudojant parcialinius ir globalinius dominavimo koeficientus, kontaktinių taškų elipsinio judėjimo trajektorijų tyrimo metodika. Aprašytas skaitinio modeliavimo priemonių automatizavimo mechanizmas. Atliekant praktinius tyrimus buvo sukurti ir ištirti plokštuminiai ir erdviniai nanometrinės skyros pjezokeitiklių diskretiniai modeliai, išspręsti savųjų reikšmių uždaviniai, nustatyti pjezokeitiklių racionalūs geometriniai parametrai, bei išnagrinėtos parinktų kontaktinių taškų judėjimo trajektorijos. Tyrimų rezultatai pateikti trečiame ir ketvirtame skyriuose. Darbo pabaigoje apibendrinami tyrimų rezultatai ir pateiktos galutinės išvados. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: keturi – recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI (Web of Science) sąrašą, vienas – kitose duomenų bazėse, du – recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1782
ISBN: 978-609-457-718-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2263_Grigoravicius_A Priedas.pdf50.87 kBAdobe PDFView/Open
2263_Grigoravicius_Disertacija_WEB.pdf4.55 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback