VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1791

Title: Radionuklidų sklaidos tyrimai ir vertinimas planuojamos atominės elektrinės aplinkoje
Authors: CIDZIKIENĖ, Vigilija
Issue Date: 2014
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Cidzikiene, V. 2014. Radionuklidų sklaidos tyrimai ir vertinimas planuojamos atominės elektrinės aplinkoje: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 206 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama radionuklidų migracija požeminiame vandenyje planuojamos atominės elektrinės teritorijoje. Planuojamos AE teritorijoje indikatoriniu metodu, nustatyta: požeminio vandens tėkmių kryptis ir greitis, efektyvus grunto poringumas ir aplinkos dispersiškumas. Žymikliais pasirinkti druska (NaBr) ir fluorescuojanti medžiaga (uraninas). Eksperimento metu gauti duomenys panaudoti FEFLOW kompiuterine modeliavimo programa modeliuojant radionuklidų (3H, 137Cs, 14C) migracijas požeminiame (gruntiniame ir spūdiniame) vandenyje. Darbe nagrinėjama radionuklidų, esančių statybiniame lauže (iš ankstesnės IAE veiklos) ir dirvožemyje galimas poveikis požeminiams vandenims planuojamoje AE aikštelėje. Pirmajame skyriuje apibrėžiamas tyrimo objektas – planuojamos AE aikštelė. Literatūros apžvalgoje aptariami pagrindiniai radionuklidų šaltiniai, aprašomi radionuklidai susidarantys branduolinių objektų aplinkose. Detaliai aprašomi žymikliai, naudojami vertinant hidrogeologinius parametrus (vandens tėkmių kryptį ir greitį, dispersijos koeficientą ir kt.). Skyriuje tiriamas ankstesnės AE poveikis aplinkai. Antrajame disertacijos skyriuje aprašomas indikatorinis metodas, vandens ėminių metodika, naudojami prietaisai, jų veikimo principas, fluorimetriniai tyrimai, cheminė analizė. Skyriuje pateikiami tričio savitojo aktyvumo nustatymo skystųjų scintiliatorių beta spektrometrijos bei statybinio laužo bandinių tūrinio aktyvumo nustatymo gama spektrometru metodai. Pateikiami kompiuterinių programų FEFLOW ir CXTFIT aprašymai. Trečiajame skyriuje apžvelgiamos pagrindinės geofizinės sąlygos planuojamos AE aikštelėje, pateikiami indikatoriniu metodu nustatyti hidrogeologinių parametrų rezultatai. Analizuojama, kokie procesai galėjo nulemti indikatoriniu metodu gautus eksperimentinius rezultatus, rezultatai lyginami su bandomojo išpumpavimo tyrimo rezultatais. Pateikiami tričio tūrinio aktyvumo požeminiame vandenyje ir statybinio laužo bandinių spektrometrinių tyrimų rezultatai, analizuojamas statybiniame lauže esančių radionuklidų poveikis požeminiams vandenims. FEFLOW kompiuterine modeliavimo programa sudarytas prognozinis radionuklidų (3H, 137Cs, 14C) sklaidos požeminiame vandenyje modelis planuojamos AE aikštelėje.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1791
ISBN: 978-609-457-741-3
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2292_Cidzikiene_Disertacija_WEB.pdf9.08 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback