VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1802

Title: Buitinių nuotekų individualaus valymo technologijos tyrimai ir sukūrimas
Authors: KIRJANOVA, Ala
Issue Date: 2014
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Kirjanova, A. 2014. Buitinių nuotekų individualaus valymo technologijos tyrimai ir sukūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 184 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos įvairios technologijos, kurios gali būti taikomos individualiam buitinių nuotekų valymui. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti aplinkai tausoti skirtą, ekonomišką, paprastai eksploatuojamą ir efektyvią individualaus buitinių nuotekų valymo technologiją. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema ir darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose, pateikiama disertacijos struktūra bei pareiškiamos padėkos. Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros analizei. Jame pateikiama mažų nuotekų valymo įrenginių analizė bei alternatyvių technologijų, kurios gali būti taikomos individualiam buitinių nuotekų valymui, apžvalga. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikiamos laboratorinių ir lauko tyrimų metodikos: aprašomi bandomieji stendai, juose naudoti užpildai, tyrimų eiga, atlik-to statistinio duomenų apdorojimo metodai, pateikiamos į stendus tiektų nuotekų charakteristikos. Galiausiai pateikiama sukurtos nuotekų valymo technologijos bandymų metodika. Trečiajame skyriuje pateikiami įvairių užpildų, kurie gali būti naudojami individualiam buitinių nuotekų valymui, laboratorinių ir lauko bandymų rezultatai. Galiausiai paskutiniajame skyriaus poskyryje aprašoma šių bandymų pagrindu sukurta individualaus buitinių nuotekų valymo technologija ir pateikiami šios technologijos pagrindu suprojektuoto nuotekų valymo įrenginio bandymų rezultatai. Disertacijos tema paskelbta 14 straipsnių: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose i ISI Web of Science duomenų bazę, du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į kitas duomenų bazes, keturi – užsienio tarptautinių konferencijų medžiagose, šeši – respublikinių konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti keturi pranešimai tarptautinėse ir šeši respublikinėse mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1802
ISBN: 978-609-457-755-0
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2307_Kirjanova_A-B-C-D_Priedai.pdf134.18 kBAdobe PDFView/Open
2307_KIRJANOVA_WEB.pdf5.54 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback