VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1829

Title: Sintetiniu ceolitu modifikuoto cementbetonio atsparumas šalčiui
Authors: Girskas, Giedrius
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Girskas, G. 2015. Sintetiniu ceolitu modifikuoto cementbetonio atsparumas šalčiui: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 150 p.
Abstract: Betono irimo procesas dėl cikliško užšaldymo ir atšildymo veikiant betoną druskų tirpalais, pagreitėja 4–5 kartus. Ledą tirpdančių druskų poveikis pasireiškia kelių betonuose, betoniniuose aplinkos tvarkymo gaminiuose, tiltų ir viadukų konstrukcijose ir kt. Mokslininkai atlieka daug tyrimų modifikuojant betonus aktyviais mineraliniais priedais kaip silicio mikrodulkės, lakieji pelenai, katalizatoriai iš katalitinio naftos krekingo reaktoriaus bei ceolitais. Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti sintetinio ceolito priedo, gauto iš a-liuminio fluorido gamybos atliekos, poveikį, cementinio akmens, betono ir vibropresuoto betono gaminių savybėms. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas ir išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje atlikta literatūros apžvalga. Nagrinėti moksliniai tyrimai apie ceolitą bei jo struktūrą, aprašyta sintetinių ceolitų gamyba. Šiame skyriuje aprašytas ceolitinių ir pucolaninių priedų panaudojimas cementinėse sistemose. Atlikta literatūros analizė, betono poringumo ir ilgaamžiškumo klausimais. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašomos tyrimams naudojamos medžiagos, mišinių sudėtys ir tyrimų metodai. Trečiajame skyriuje analizuojamos ceolitinių priedų savybės. Nagrinėjama ceolitiniais priedais modifikuotų cementinių tešlų reologija. Aprašomi cementinio akmens, betono ir betoninių grindinio trinkelių poringumo ir ilgaamžiškumo tyrimų rezultatai. Disertacijos tema paskelbta 10 straipsnių: penki – straipsnių rinkinyje, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, du – konferencijų medžiagose, įtrauktose į ISI Proccedings leidinių sąrašą, du – recenzuojamuose mokslo žurnaluose; bei vienas – recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 8 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1829
ISBN: 978-609-457-808-3
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2318_GIRSKAS_Disertacija_WEB.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback