VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1832

Title: Statybos projektų darnos vertinimo kompleksinis modelis
Authors: Lazauskas, Marius
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Lazauskas, M. 2015. Statybos projektų darnos vertinimo kompleksinis modelis: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 154 p.
Abstract: Disertacijoje vertinami statybos projektai, kurių efektyvumas turi atitikti darnios plėtros principus. Pagrindinis darbo tikslas – sudaryti statybos projektų darnos vertinimo kompleksinį modelį ir jo praktinio taikymo algoritmą. Kompleksiniam modeliui panaudoti daugiatiksliai sprendimų priėmimo metodai ir sudaryti rodiklių rinkiniai statybos projektų darnos vertinimui. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas ir autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomi autoriaus pranešimai konferencijose ir publikacijos, pateikiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama mokslinės literatūros analizė nagrinėjama tematika, apžvelgiami darnios plėtros ir statybos principai. Analizuojama statybos rinkos dalyvių tikslai, statybos produktų naudotojų poreikiai, statybos procesų valdymo efektyvumas ir statybos projektų vertinimas. Apžvelgiami darnios statybos vertinimo modeliai ir daugiatikslių metodų taikymas disertacijos tema. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikiama darnios statybos rodiklių sistema, daugiatikslių sprendimo metodų klasifikacija, jų tinkamumo disertacijos uždaviniui spręsti analizė bei skaičiavimo metodika. Pasiūlyti statybos projektų kompleksinio efektyvumo analizės daugiatikslio vertinimo metodų deriniai. Pristatomas teorinis statybos projektų darnos kompleksinis vertinimo modelis. Trečiajame skyriuje pristatomas kompleksinio vertinimo modelio, sukurto statybos projektų darnos vertinimui, praktinis taikymas. Disertacijos tema paskelbti devyni moksliniai straipsniai, iš kurių penki referuojami duomenų bazės Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) cituojamuose žurnaluose ir keturi straipsniai pristatyti konferencijų darbų leidiniuose mokslo konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1832
ISBN: 978-609-457-811-3
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2320_Lazauskas_A_B_C_Priedai.pdf466.32 kBAdobe PDFView/Open
2320_Lazauskas_Disertacija_WEB.pdf5.47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback