VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1833

Title: Mažaenergio vienbučio namo aprūpinimo energija integruotas vertinimas
Authors: Džiugaitė-Tumėnienė, Rasa
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Džiugaitė-Tumėnienė, R. 2015. Mažaenergio vienbučio namo aprūpinimo energija integruotas vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 168 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas mažaenergio vienbučio namo aprūpinimas ener-gija ir jo įtaka pastato energiniam naudingumui. Pagrindinis tyrimo tikslas – sudaryti mažaenergio vienbučio namo aprūpinimo energija sistemos integruoto vertinimo modelį. Sukurtas modelis gali būti panaudotas išsamiai pastato energijos poreikių ir aprūpinimo energija sistemų analizei atlikti bei nustatyti racionalų sprendimą pagal pasirinktus vertinimo kriterijus – energinį efektyvumą, poveikį aplinkai, ekonominį efektyvumą, komfortą ir funkcionalumą. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros bei autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai ir trys priedai. Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, pristatomas tyrimų objektas, formuojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje išvardijamos disertacijos tema paskelbtos autorės publikacijos bei pranešimai konferencijose, paaiškinama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama mokslinės literatūros analizė, joje aptariamos aukšto energinio naudingumo pastatų koncepcijos, šių pastatų vertinimo ir sertifikavimo sistemos, energinio efektyvumo rodikliai, taikomos pasyviosios bei aktyviosios energijos vartojimo efektyvumo priemonės. Taip pat apžvelgti pastatų ir jų aprūpinimo energija vertinimui taikomi modeliavimo ir optimizavimo metodai. Antrajame skyriuje aprašytas sukurtas mažaenergio pastato aprūpinimo energija sistemos integruoto vertinimo modelis ir pateikiamas jo taikymo algoritmas. Trečiajame skyriuje, taikant sukurtą modelį, atliekamas mažaenergio vienbučio namo skirtingų energijos poreikių variantų ir jiems užtikrinti numatytų penkiolikos aprūpinimo energija sistemų vertinimas. Pristatomas galutinis rezultatas – racionali aprūpinimo energija sistema racionalaus pastato energijos poreikio atveju pagal energinio efektyvumo, poveikio aplinkai, ekonominio efektyvumo, komforto ir funkcionalumo vertinimo kriterijus. Disertacijos tema paskelbti 9 straipsniai: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į „ISI Web of Science“ sąrašą, du – kituose mokslo žurnaluose, penki – recenzuojamose Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagose, vienas – respublikinės konferencijos medžiagoje.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1833
ISBN: 978-609-457-816-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2322_DZIUGAITE-TUMENIENE_Disertacija_WEB.pdf3.73 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback