VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1900

Title: Daugiafunkcių nikelio-aliuminio dangų ant aliuminio-magnio lydinių tyrimai
Authors: Lukauskaitė, Raimonda
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Lukauskaitė, R. 2015. Daugiafunkcių nikelio-aliuminio dangų ant aliuminio-magnio lydinių tyrimai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 148 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas nikelio-aliuminio dangų ant aliuminio-magnio lydinių substrato formavimas. Disertacijos tikslas ‒ ištirti skirtingų substrato valymo būdų ir plazminio purškimo proceso parametrų įtaką nikelio-aliuminio dangų ant aliuminio-magnio lydinių (Mg ≈ 2,6‒3,6 %) formavimosi procesui ir dangų fizikinėms bei eksploatacinėms savybėms. Darbe sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: nustatyti aliuminio-magnio lydinių substrato paviršiaus charakteristikas pritaikius skirtingus paviršiaus valymo būdus ir įvertinti šių veiksnių bei substrato kaitinimo temperatūros poveikį dangos tiškalų formavimosi procesui; optimizuoti plazminio purškimo proceso parametrus ir suformuoti dilimui bei korozijai atsparią dangą aliuminio-magnio lydinio paviršiuje; ištirti nikelio-aliuminio purkštinių dangų mikrostruktūros fazines dedamąsias, jų eksploatacines savybes. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai ir 6 priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, gina-mieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje apžvelgiamos terminio purškimo technologijos, plazminiu būdu purkštos dangos ant aliuminio lydinių ir jų formavimosi ypatumai. Taip pat analizuojami aliuminio lydinių paviršiaus valymo būdai, jų povei-kis tiškalų formavimui ir įvairių veiksnių įtaka purkštų dangų adhezijai ir kohezijai. Antrajame skyriuje pateikiami aliuminio-magnio lydinio valymo būdai, aprašomos tyrimui naudotos medžiagos ir įrenginiai, darbe taikomi medžiagų ir jų savybių tyrimo metodai. Trečiajame skyriuje pateikiami ir analizuojami purškiamųjų miltelių sandaros tyrimų rezultatai, pateikiami substrato katodinio valymo ir plazminio purškimo parametrų optimizavimo tyrimo rezultatai, valytų aliuminio-magnio substratų paviršiaus charakteristikų tyrimai, nikelio-aliuminio tiškalų formavimosi ypatumai ir užpurkštos dangos mikrostruktūros fazinių dedamųjų ir savybių tyrimų rezultatai. Disertacijos medžiaga paskelbta 9 moksliniuose straipsniuose, o tyrimų rezultatai pristatyti 13 mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1900
ISBN: 978-609-457-848-9
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A-B-C-D_priedai.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
2338_LUKAUSKAITE_disertacija_10.23.pdf5 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback