VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2032

Title: Elektrolankiniu purškimu sudaromų metalinių dangų tyrimas
Authors: Gargasas, Justinas
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Gargasas, J. 2015. Elektrolankiniu purškimu sudaromų metalinių dangų tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 136 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama elektrolankiniam terminiam purškimui sukurtos naujos miltelinės vielos bei jomis užpurkštų dangų savybės. Pagrindinis tyrimo objektas yra sukurtos naujos elektrolankiniam purškimui skirtos medžiagos ir jų pagrindu užpurkštos Fe-Mn-Cr-Mo-Ni, Fe-Mn-Cr-Mo ir Fe-Mn-Cr sistemų lydinių dangos. Sukurtų terminiam purškimui miltelinių vielų taikymo sritis yra restauruojamos arba gaminamos naujos dalys, naudojamos įvairiose pramonės ir žemės ūkio šakose. Disertacijoje siekiama parink-ti optimalų technologinį purškimo procesą ir taip gauti dangas, pasižymin-čias geriausiomis mechaninėmis, fizikinėmis, tribologinėmis ir antikorozinėmis savybėmis pritaikytomis konkrečioms eksploatacinėms sąlygoms. Darbe sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: purškimo fakelo dalelių įtaka dangų morfologijai, cheminės sudėties ir technologinių parametrų įta-ka dangų mechaninėms savybėms, korozinis bei trinties atsparumas įvairiomis sąlygomis. Elektrolankinio purškimo srovės keitimas leido indentifi-kuoti dalelių granulometrijos ir dangų morfologijos įtaką mechaninėms ir tribologinėms savybėms. Darbe taikyti eksperimentiniai tyrimo metodai, leido įvertinti dangų kokybines charakteristikas. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir trys priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame apžvelgti darbai, kuriuose nagrinėjami skirtingi purškimo būdai, plieno paviršiaus stiprinimo metodai, substrato paruošimas prieš purškimą, dangų struktūros ir savybės, vielų kūrimo principai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikiamos tyrime naudotos medžiagos ir įrenginiai, darbe taikomi medžiagų ir jų savybių tyrimo metodai. Trečiajame sky-riuje pateikiami ir analizuojami surinktų fakelo dalelių dydžiai, užpurkštų dangų mikrostruktūros sandaros ypatumai, mechaninės dangų savybės, jų atsparumas šlapiajai, sausajai ir slydimo trinčiai bei dangų atsparumo korozijai tyrimų rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai, o tyrimų rezultatai pristatyti 13 mokslinių pranešimų Lietuvoje ir užsienyje.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2032
ISBN: 978-609-457-871-7
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A priedas Adhezijos reiksmes.pdf365.62 kBAdobe PDFView/Open
2356_Gargasas disertacija.pdf4.83 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback