VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2079

Title: Žemagrindžio autobuso pakabos ir kėbulo dinaminės sistemos tyrimas
Authors: Kilikevičienė, Kristina
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Kilikevičienė, K. 2015. Žemagrindžio autobuso pakabos ir kėbulo dinaminės sistemos tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 150 p.
Abstract: Miesto autobusų važiavimo saugumo ir komforto poreikiams didelę įtaką turi virpesiai, jų poveikis. Norint įvertinti virpesių įtaką miesto autobusui, reikia išspręsti daug naujų mokslinių ir techninių uždavinių. Disertacijoje pagrindinis dėmesys skirtas įvertinti žemagrindžių miesto autobusų dinami-nių parametrų kitimą, įvertinus darbinės būklės kitimą, ir pateikti rekomen-dacijas tolesniam miesto autobusų eksploatavimui bei projektavimui. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: autobuso dinaminių ir matematinių modelių sudarymas; virpesių įtakos žemagrindžių miesto auto-busų darbo kokybei ir komfortui nustatymas; eksperimentinės kėbulo mo-dalinės analizės tyrimo metodo sudarymas; autobuso vibracinių signalų parametrų kovariacinio modelio sudarymas. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertaci-jos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros apžvalgai. Jame analizuojami važiavimo kokybės – komforto kokybinių parametrų įvertinimai. Sky-riaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikti nagrinėjamos sistemos dinaminis ir matematinis modeliai bei atliktas tiriamos sistemos modeliavimas. Trečiajame skyriuje eksperimentiškai tiriami žemagrindžio miesto autobuso pakabos ir rėmo virpesiai, įvertinant darbinės būklės kitimą. Skyriuje atlikta žemagrindžio autobuso kėbulo eksperimentinė modalinė analizė bei sudarytas autobuso reikšmingų taškų vibracinių signalų parametrų kovariacinis modelis. Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai: vienas – žurnale, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, trys – Index Copernicus duomenų bazėje cituojamuose žurnaluose. Disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai Lietuvos bei kitų ša-lių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2079
ISBN: 978-609-457-874-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
B priedas.pdf26.5 MBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdf26.5 MBAdobe PDFView/Open
2357-M_Kilikevičienė disertacija.pdf25.87 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback