VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2081

Title: Fotovoltinės elektrinės intelektualaus valdymo kūrimas
Authors: Pikutis, Modestas
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Pikutis, M. 2015. Fotovoltinės elektrinės intelektualaus valdymo kūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 116 p.
Abstract: Disertacijoje sprendžiama fotovoltinės jėgainės efektyvaus valdymo mokslinė problema. Tyrimų objektas – fotovoltinių jėgainių valdymo algoritmai ir jų pritaikymas bet kokioms aplinkos sąlygoms bei fotovoltinių jėgainių apkrovos keitimo būdai sekant didžiausios galios tašką. Disertacijos tikslas – sukurti ir ištirti didžiausios galios taško sekimo metodiką leidžiančią padidinti fotovoltinės jėgainės našumą greitai besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis ir patobulinti fotovoltinės jėgainės apkrovos keitimo būdą. Darbe išspręsti uždaviniai: sukurti modeliai ir ištirtas fotovoltinės jėgainės, veikiančios su didžiausią galią sekančiu valdikliu, našumas, pasiūlyta metodika leidžianti padidinti fotovoltinės jėgainėse taikomo didžiausios galios taško sekimo algoritmo efektyvumą, ištirta aplinkos sąlygų kitimo įtaka fotovoltinės jėgainės našumui, pasiūlytas efektyvus fotovoltinės jėgainės apkrovos keitimo būdas. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame apžvelgtos fotovoltinių jėgainių plėtros tendencijos, jų savybės ir veikimas, aplinkos temperatūros įtaka fotovoltinės jėgainės darbo rodikliams. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateiktas sudarytas matematinis fotovoltinės jėgainės modelis įgyvendintas Matlab®/Simulink® terpėje. Detalesniems tyrimams fotovoltinės jėgainės struktūra modelyje įgyvendinta išskaidyta į atskirus struktūrinius elementus, kurių visuma sudaro galimybę tirti fotovoltinių jėgainių veikimą esant nenuspėjamai besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis ir naudojant skirtingus vienas kitą papildančius didžiausios galios taško sekimo algoritmus. Trečiajame skyriuje, pasinaudojus sudarytu matematiniu modeliu, tiriamas fotovoltinės jėgainės veikimas neprognozuojamomis aplinkos sąlygomis, tyrimą suskaidžius į atskirus etapus. Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose: 2 straipsniai žurnaluose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje Web of Science ir 4 straipsniai žurnaluose referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse. Disertacijos tema perskaityti 9 pranešimai tarptautinėse bei Lietuvos konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2081
ISBN: 978-609-457-877-9
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
B priedas.pdf178.9 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdf198.16 kBAdobe PDFView/Open
2359_M.Pikutis disertacija.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback