VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2613

Title: Termoizoliacinio kompozito iš pluoštinių augalų kūrimas ir tyrimai
Authors: Stapulionienė, Rūta
Issue Date: 2016
Citation: Stapulionienė, R. 2016. Termoizoliacinio kompozito iš pluoštinių augalų kūrimas ir tyrimai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika: 144 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos natūralių pluoštų ir termoizoliacinių kompozitų iš natūralių pluoštų savybės. Pagrindiniai tyrimo objektai yra natūralūs pluoštai: ilgasis ir trumpasis kanapių ir linų pluoštas kompozito struktūrai formuoti, du rišikliai – polilaktido (PLA) ir durpių pluoštas; pluoštinis kompozitas, sudarytas iš kanapių pluošto ir PLA rišiklio bei pluoštinio kompozito, sudaryto iš kanapių pluošto ir durpių pluošto rišiklio. Detaliai išanalizavus jų savybes, galima suformuoti efektyvų kompozitą, pasižymintį geromis šilumos izoliavimo savybėmis. Pagrindinis disertacijos tikslas – parinkti tinkamai apdorotą natūralų pluoštą kompozitui formuoti, nustatyti technologinius parametrus bei priedų (hidrofobizatorių ir antipirenų) tipus ir jų kiekius. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pateikta bendra informacija apie natūralių pluoštų klasifikavimą. Apžvelgti moksliniai tyrimai apie pluoštų cheminės sudėties tyrimų rezultatus, jų struktūros analizę, pluoštų atskyrimo būdus. Šiame skyriuje taip pat analizuojamos natūralių pluoštų kompozitų su įvairiomis rišamosiomis medžiagomis, savybės. Apžvelgta literatūra, susijusi su tyrimams naudotomis rišamosiomis medžiagomis, detaliau išanalizuotas PLA ir durpių pluoštas. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados ir patikslinti disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos ir pluoštinio kompozito formavimo technologija. Taip pat apibūdinti taikyti tyrimų metodai ir naudota įranga. Trečiajame skyriuje pateikti natūralių pluoštų savybių tyrimų struktūros analizės rezultatai. Ištirtas natūralių pluoštų, skirtingai apdorotų mechaniniais būdais, poveikis šilumos laidumui, parinktas kanapių pluoštas kompozitui formuoti. Taip pat ištirtos kompozito, sudaryto iš kanapių pluošto ir PLA rišiklio, fizikinės ir mechaninės savybės, nustatytas optimalus rišiklio kiekis, technologinių parametrų, priedų poveikis pluoštinio kompozito fizikinėms ir mechaninėms savybėms. Ištirta pluoštinio kompozito makro- ir mikrostruktūra. Šiame skyriuje taip pat pateikta kompozito iš kanapių ir durpių pluošto savybių bei struktūros analizė. Disertacijos tema paskelbti keturi straipsniai: vienas – mokslo žurnale įtrauktame į Thomson Reuters Web of Science leidinių sąrašą, turinčiame citavimo indeksą, du – tarptautinės duomenų bazės mokslo žurnaluose, vienas – recenzuojamoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2613
ISBN: 978-69-457-929-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2367_Ruta_Stapulioniene_web.pdf5.18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback