VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2958

Title: Finansinių išteklių paskirstymas projektų portfelyje atsižvelgiant į darnumo aspektus
Authors: Dobrovolskienė, Nomeda
Issue Date: 2016
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Dobrovolskienė, N. 2016. Finansinių išteklių paskirstymas projektų portfelyje atsižvelgiant į darnumo aspektus: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 152 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas finansinių išteklių paskirstymas projektų portfelyje. Literatūros analizė atskleidė, kad šiuo metu darnumas yra vienas svarbiausių klausimų, į kurį reikia atsižvelgti priimant sprendimus įvairiuose į projektus orientuotos įmonės lygmenyse. Vis labiau įsitikinama, kad reikia sukurti priemones siekiant integruoti darnumo kriterijus į projektų portfelio valdymą, taip pat atsiranda vis didesnis žinių, kaip įdiegti darnumą projektų portfelio valdymo procese, poreikis. Šiame darbe siekiama susieti šias dvi mokslines tyrimo sritis sprendžiant finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje klausimą. Pagrindinis disertacijos tikslas – pasitelkiant daugiakriterinius sprendi-mų priėmimo metodus, sukurti ir praktiškai pritaikyti finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje modelį, leidžiantį formuoti sprendimus, atsižvelgiant ne tik į projekto grąžą ir riziką, bet ir į darnumo aspektus. Darbe sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: siekiama sudaryti sudėtinį pro-jekto darnumo indeksą, sukurti finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje modelį, integruojant darnumo indeksą į Markowitz vidurkio-dispersijos modelį, empiriškai patikrinti modelio pritaikomumą bei įvertinti darnumo poveikį portfelio grąžai. Siekiant disertacijoje užsibrėžto tikslo ir įgyvendinant uždavinius, pasitelktas statybos sektoriaus įmonės pavyzdys. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade apta-riama tiriamoji problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, išryškinamas mokslinis naujumas bei darbo praktinė reikšmė. Pirmame skyriuje analizuojamos projektų portfelio valdymo ir darnumo apibrėžtys, pateikiama išteklių paskirstymo bei projektų atrankos metodų, kriterijų ir modelių apžvalga, nagrinėjamas darnumo ir projektų portfelio valdymo ryšys. Antrame skyriuje teikiamos darnumo integravimo paskirstant finansinius išteklius projektų portfelyje teorinės prielaidos. Trečiame skyriuje aprašomas finansinių išteklių paskirstymo modelis, įvertinamas jo pritaikomumas. Disertacijos pabaigoje pateikiamos bendrosios viso darbo išvados. Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių, perskaityti 6 pranešimai mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/2958
ISBN: 978-609-457-962-2
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A Priedas.pdf83.38 kBAdobe PDFView/Open
DISERTACIJA_NOMEDA DOBROVOLSKIENE_leidykla_2016 10 10.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback