VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3012

Title: Ciklinės apkrovos, šalčio ir drėgmės įtaka iš anksto įtemptojo gelžbetonio pabėgių armatūros inkaravimo zonos elgsenai
Authors: Jokūbaitis, Aidas
Issue Date: 2016
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Jokūbaitis, A. 2016. Ciklinės apkrovos, šalčio ir drėgmės įtaka iš anksto įtemptojo gelžbetonio pabėgių armatūros inkaravimo zonos elgsenai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 154 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama iš anksto įtemptojo gelžbetonio pabėgių, veikiamų išorinių jėgų ir atmosferos poveikių, eksploatuojamų atviroje aplinkoje, bėgvietės sekcijos elgsena. Analizuojama plieninių lynų sukibtis ir iš anksto įtemptojo gelžbetonio pabėgių pleišėjimas bei deformacijos veikiant statinei ir ciklinei apkrovoms. Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti statinių ir ciklinių apkrovų bei aplinkos poveikių veikiamų iš anksto įtemptojo gelžbetonio pabėgių bėgvietės sekcijos pleišėjimo priežastis. Disertaciją sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvadiniame skyriuje formuluojama darbo problema, aptariamas darbo aktualumas ir tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas ir rezultatų praktinė reikšmė. Pirmame skyriuje aptariamos pagrindinės iš anksto įtemptojo gelžbetonio pabėgių irimo priežastys. Pateikti armatūros ir betono sukibtį aprašantys modeliai bei statinės ir ciklinės apkrovų veikiamų iš anksto įtemptojo gelžbetonio elementų plyšio pločio skaičiavimo metodai. Skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados, leidžiančios formuluoti disertacijos uždavinius. Antrame skyriuje aprašomi eksperimentiniai pabėgių bėgvietės sekcijos bei plieninių lynų sukibties su betonu tyrimai ir jų rezultatai. Aprašomi bandiniai, jų gamyba ir bandymų metodai. Pateikiami statinės ir ciklinės apkrovų bei atmosferos poveikių veikiamų pabėgių bėgvietės sekcijos pleišėjimo ir betono deformacijų bei plieninių lynų sukibties tyrimų rezultatai. Trečiame skyriuje pasiūlyti statiniai ir dinaminiai trijų vijų plieninio lyno sukibtį su betonu vertinantys parametrai, kurie panaudoti plyšio pločio skaičiavimuose. Pasiūlytas vienos krypties kintamos amplitudės ciklinės apkrovos sukeliamo plyšio pločio skaičiavimo metodas. Atlikti plyšio pločio analitiniai skaičiavimai ir jie palyginti su iš anksto įtemptojo gelžbetonio pabėgių bėgvietės sekcijos eksperimentiniais plyšio pločio rezultatais. Darbo pabaigoje pateiktos bendrosios išvados. Disertacijos tema paskelbti 6 moksliniai straipsniai: 2 – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą, 3 – tarptautinių duomenų bazių mokslo žurnaluose, 1 – konferencijų pranešimų medžiago-je. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose (1 iš jų tarptautinėje konferencijoje).
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3012
ISBN: 978-609-457-971-4
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2393_Disertacija Aidas Jokūbaitis_tirazui.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback