VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3214

Title: Sklypo užstatymo erdvinio planavimo koncepcija taikant statinio informacinio modeliavimo technologiją
Authors: Peckienė, Aurelija
Issue Date: 2017
Citation: Peckienė, A. Sklypo užstatymo erdvinio planavimo koncepcija taikant statinio informacinio modeliavimo technologiją: disertacija. Vilnius. 180 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos sklypo užstatymo erdvinio planavimo galimybės taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modeling – BIM) technologiją. Tyrimo objektas yra sklypo užstatymo erdvinis planavimas skaitmeninėje BIM aplinkoje. Skaitmeninės statybos vystymas statybos sektoriuje šiuo metu yra prioritetinė veiklos kryptis visame pasaulyje. Siekiant sukurti kuo tikslesnį statinio informacinį modelį būtina žinoti bei kuo anksčiau įvertinti išsamią informaciją apie teritoriją, kurioje statinys planuojamas. Disertacijoje aprašytas sukurtas sklypo užstatymo erdvinio planavimo koncepcinis modelis. Naudojant modelį praktikoje būtų galima greitai keisti pagrindinius pastato parametrus (matmenis, erdvinę formą ir kt.) ir nedelsiant patikrinti suplanuoto pastato atitiktį teritorijų planavimo dokumentų reikalavimams. Tokiu būdu ilgai neužtrunkant galima būtų parinkti racionaliausią pastato pirminį modelį, kurio pagrindu būtų atliekamas detalus projektavimas. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei 9 priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje aptariama BIM samprata ir reikšmė statybos sektoriuje. Taip pat analizuojamas pastato planavimo etapas ir BIM panaudojimo galimybės jo metu, aptariama pastato planavimo etapo reikšmė ir rizika. Skyriaus pabaigoje suformuluojami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje apibrėžiama sklypo užstatymo erdvinio planavimo samprata, nustatomi ir išskiriami sklypo užstatymo erdvinio planavimo elementai. Šiame skyriuje taip pat detaliai išanalizuoti reikalavimai pastato erdvinio modelio tūriniams sprendiniams ir privalomųjų sklypo dalių išskyrimui. Trečiajame skyriuje analizuojami ir aprašomi pagrindiniai pastato tūrinio sprendinio komponentai, pristatomas sukurtas sklypo užstatymo erdvinio planavimo koncepcinis modelis ir algoritmas, skirti Lietuvos statybos sektoriui. Atlikti supaprastinto modelio empiriniai tyrimai. Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą, du – kituose recenzuojamuose leidiniuose, vienas – recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagoje, vienas – Lietuvos konferencijų straipsnių rinkinyje. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3214
ISBN: 978-609-476-000-6
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
G priedas.pdfG priedas546.11 kBAdobe PDFView/Open
F priedas.pdfF priedas436.06 kBAdobe PDFView/Open
E priedas.pdfE priedas254.74 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfD priedas264.16 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfC priedas288.32 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas258.33 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas254.16 kBAdobe PDFView/Open
Peckiene_disertacija_26 01.pdfDisertacija3.46 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback