VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3215

Title: Statinio informacinio modeliavimo technologijomis grįstas modelis administracinių pastatų atnaujinimui vertinti
Authors: Rasiulis, Romas
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Rasiulis. R. 2017. Statinio informacinio modeliavimo technologijomis grįstas modelis administracinių pastatų atnaujinimui vertinti: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 148 p.
Abstract: Europos Sąjungos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (EPBD 2010) nauja redakcija įveda apibrėžimą „beveik nulinės energijos pastatai“ ir nustato, kad nauji pastatai nuo 2020 m. gruodžio 31 d. turės būti beveik nulinės energijos visoje Europos Sąjungoje. Visuomeniniams pastatams ši direktyva įsigalioja dvejais metais anksčiau. Tyrimo objektas yra administracinių pastatų atnaujinimo variantų bei sprendimų efektyvumo vertinimas taikant pastato informacinio modeliavimo (angl. Building Informatikon Modeling – BIM) technologiją. Pagrindinis darbo tikslas – sukurti administracinių pastatų atnaujinimo variantų daugiakriterinį modelį ir metodiką sprendimų efektyvumo tyrimui ir vertinimui, taikant BIM technologiją. Sukurta metodika gali būti taikoma praktikoje projektuojant statinių atnaujinimo projektus. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas ir du priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojami darbo tikslai ir uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomi autoriaus pranešimai konferencijose ir publikacijos, pateikiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje aptariama administracinių pastatų atnaujinimo galimybių analizė taikant BIM technologiją. Šiam tikslui pasiekti analizuojamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės. Nustatyta komfortinių sąlygų ir termoizoliacijos sąsaja, aptariami pastato informacinio modeliavimo privalumai ir trūkumai. Antrajame skyriuje pateikiamas sukurtas energijos vartojimo efektyvumo administracinių pastatų modernizacijos ir rekonstrukcijos bazinis modelis, naudojantis pasyvių namų ir BIM technologijas. Skyriuje suformuotas efektyvios modernizacijos sprendimų priėmimo modelis bei sprendimų sintezės medis, naudojantis alternatyvių modernizavimo priemonių atrankos derinį, bei suformuotas taikomų efektyvumo rodiklių kompleksas. Trečiajame skyriuje patikrinta sukurta metodika ir administracinių pastatų atnaujinimo technologijų daugiakriteris modelis sprendimų efektyvumui tirti ir vertinti taikant BIM technologiją. Algoritmas pritaikytas Vaidotų geležinkelio stoties pastatui. Įvertinus inžinerinius įrenginius, suprojektuotas pastatas dar kartą patikrintas pasyvaus namo planavimo paketu (angl. Passive House Planning Package – PHPP) programa.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3215
ISBN: 978-609-476-001-3
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Romo Rasiulio disertacija 2017_02 02n.pdf6.05 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback