VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3504

Title: Srovių sistemos šešiafazėje dažninėje asinchroninėje pavaroje kompensavimas esant poavariniam režimui
Other Titles: Current System Compensation at Post-fault Conditions in Six-phase Frequency Induction Drive
Authors: Pitrėnas, Aurelijus
Issue Date: 2017
Citation: Pitrėnas, A. 2017. Srovių sistemos šešiafazėje dažninėje asinchroninėje pavaroje kompensavimas esant poavariniam režimui: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 140 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama šešiafazio asinchroninio variklio valdymo problema, taikant šešiafazį dažnio keitiklį su įterptine sistema. Darbo tikslas – sukurti šešiafazės dažninės asinchroninės pavaros valdymo metodą, gebantį kompensuoti poavarinio režimo metu pasireiškiančius viršsrovius ir statoriaus srovės vektoriaus elipsinę trajektoriją. Darbe sprendžiami pagrindiniai uždaviniai: šešiafazio dažnio keitiklio imitacinio modelio sudarymas; šešiafazio dažnio keitiklio valdymo algoritmo imitaciniai ir eksperimentiniai tyrimai; šešiafazės asinchroninės dažninės pavaros imitacinio modelio sudarymas ir pereinamųjų vyksmų tyrimas; šešiafazės asinchroninės dažninės pavaros eksperimentiniai tyrimai esant įvairioms maitinimo įtampoms, jų dažniams bei skirtingoms apkrovoms. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei trys priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame apžvelgiami daugiafazių variklių privalumai ir trūkumai, jų taikymo atvejai, pateiktas šešiafazių asinchroninių variklių matematinis modelis. Pristatyti šešiafazių asinchroninių dažninių pavarų valdymo metodai. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados ir disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateiktas šešiafazio dažnio keitiklio veikimo principas, aprašomos sukurto šešiafazio dažnio keitiklio elektrinės schemos, tiriamos tranzistorių valdymo signalų vėlinimo grandinės. Pateikiamas šešiafazės asinchroninės dažninės pavaros imitacinis modelis ir šešiafazio dažnio keitiklio valdymo algoritmas. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados. Trečiajame skyriuje pristatyti šešiafazio dažnio keitiklio eksperimentiniai tyrimai. Pateikti šešiafazės asinchroninės dažninės pavaros eksperimentiniai tyrimai, esant įvairioms maitinimo įtampoms, jų dažniams bei skirtingoms apkrovoms. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: trys – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, keturi – kituose leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti 7 pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3504
ISMN: 978-609-476-019-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Disertacija_2017 04 27_Pitrenas.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback