VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3505

Title: Šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimas
Authors: Slavinskaitė, Neringa
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Slavinskaitė, N. 2017. Šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 176 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama fiskalinės decentralizacijos reikšmė ir jos įtaka šalies ekonomikos augimui. Literatūros analizė atskleidė, kad susidomėjimas fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui auga, bet mokslininkų gauti tyrimų rezultatai nepateikia vienareikšmio atsakymo. Disertacijos darbo problema ir aktualumas grindžiamas poreikiu sukurti instrumentą, kuris padės nustatyti šalies fiskalinę decentralizaciją ir jo įtaką šalies eko-nomikos augimui. Disertacijos tyrimo objektas – šalies fiskalinė decentralizacija. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti ir empiriškai aprobuoti teorinį modelį, skirtą įvertinti šalies fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką ekonomikos augimui. Darbe sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: siekiama sudaryti fiskalinės decentralizacijos indeksą, sukurti šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo modelį, integruojant fiskalinės decentralizacijos indeksą ir kitus ekonomikos augimo veiksnius, empiriškai patikrinti modelio pritaikomumą bei įvertinti šalies fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui. Siekiant disertacijoje užsibrėžto tikslo ir įgyvendinant uždavinius, pasitelktas ES-21 šalių pavyzdys. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama tiriamojo darbo problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimo metodika, išryškinamas mokslinis naujumas ir darbo praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose. Pirmajame skyriuje nagrinėjamas fiskalinės decentralizacijos klausimo aktualumas ir ištirtumo lygis, sisteminama fiskalinio federalizmo teorijų raida bei išryškinama fiskalinės decentralizacijos samprata, analizuojami fiskalinės decentralizacijos įtakos šalies ekonomikos augimui teoriniai ir praktiniai aspektai. Antrajame skyriuje nagrinėjami fiskalinės decentralizacijos vertinimo metodai, gvildenama tinkamo metodo fiskalinės decentralizacijos vertinimui parinkimo problema, pateikiamas šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo modelis. Trečiajame skyriuje atliekami empiriniai tyrimai, pasiūlytas šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo modelis pritaikytas ES-21 šalims. Disertacijos tema paskelbti 13 straipsnių: 8 – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 5 – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 8 pranešimai mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3505
ISBN: 978-609-476-017-4
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
H_priedas.PDF299.18 kBAdobe PDFView/Open
G_priedas.PDF171.25 kBAdobe PDFView/Open
F_priedas.PDF183.21 kBAdobe PDFView/Open
E_priedas.PDF272.35 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdf194.44 kBAdobe PDFView/Open
C_priedas.PDF265.25 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdf132.28 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdf167.58 kBAdobe PDFView/Open
Disertacija_2017.04.27.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback