VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3509

Title: Tempiamųjų gelžbetoninių elementų diskrečių plyšių modelio fizikinių parametrų eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai
Authors: Juknys, Mantas
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Juknys, M. 2017. Tempiamųjų gelžbetoninių elementų diskrečių plyšių modelio fizikinių parametrų eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 128 p.
Abstract: Gelžbetoninės konstrukcijos, be privalumų (tinkamos įvairiai apkrautoms, skirtingos geometrinės formos konstrukcijoms, jos pasižymi nedidele kaina, ilgaamžiškumu, mažomis priežiūros išlaidomis) turi ir vieną esminį trūkumą – veikiant išorinėms apkrovoms jos pleišėja. Atsivėrus plyšiams, ne tik staiga mažėja konstrukcijos standumas – plyšiai didelės įtakos turi ir statinio ilgaamžiškumui. Per plyšį patenkantis vanduo, agresyvios cheminės medžiagos ir dujos sukelia armatūros koroziją ir gali greitai suardyti statinį. Gelžbetoninių konstrukcijų pleišėjimo analizė yra vienas sudėtingiausių konstrukcijų mechanikos uždavinių. Net ir taikant šiuolaikinius skaitinius konstrukcijų analizės metodus, sunku tiksliai įvertinti konstrukcijos pleišėjimo pobūdį. Šiuo metu plačiausiai taikomais projektavimo normų metodais pleišėjimo procesas gali būti įvertinamas tik tam tikriems, paprastai apkrautiems elementams. Kita vertus skaitiniai plyšių plitimo ir deformavimo uždaviniai reikalauja ypatingai daug skaičiavimo resursų todėl šiuo metu yra nagrinėjami tik atskiri konstrukciniai elementai. Be to, skaitiniuose algoritmuose taikomi medžiagų modeliai ne visada yra tikslūs ir kartais empirinės projektavimo normų išraiškos yra tikslesnės nei sudėtingi baigtinių elementų modeliai. Šiame darbe autorius plėtoją dar vieną gelžbetonio pleišėjimo modeliavimo kryptį – įtempių perdavimo (diskrečiųjų plyšių) algoritmus. Taikant įtempių perdavimo algoritmus gaunami deformacijų ir pleišėtumo rezultatai iš esmės priklauso nuo skaičiavimams taikomų armatūros ir betono sąveikos modelių. Norint tiksliai įvertinti armatūros ir betono sąveikos pobūdį ir gautus rezultatus taikyti skaitiniuose algoritmuose, darbo autorius atliko ek-sperimentinius bandymus matuodamas armatūros deformacijų pasiskirstymą tempiamuosiuose gelžbetoniniuose lementuose. Remiantis gautais eksperimentiniais rezultatais buvo pasiūlyti įtempių perdavimo algoritmo modeliavimo parametrai. Buvo parodyta, kad taikant šiame darbe pasiūlytus sukibimo įtempių ir slinkties modelio parametrus bei pažeidimo zonos modelį, galima tiksliai sumodeliuoti tiek armatūros deformacijų kitimą elemento ilgyje, tiek visą gelžbetoninio elemento pleišėjimo ir deformavimosi procesą.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3509
ISBN: 978-609-476-027-3
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Juknys_disertacija 2017-05-12.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback