VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3510

Title: Automatizuota orlaivio pilotavimo vertinimo sistema
Authors: Masiulionis, Tadas
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Masiulionis, T. 2017. Automatizuota orlaivio pilotavimo vertinimo sistema: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 174 p.
Abstract: Skrydžio sauga – vienas svarbiausių oro transporto sistemos uždavinių. Pagrindinis veiksnys užtikrinant skrydžių saugą – žmogiškasis faktorius. Vienas iš svarbiausių orlaivio piloto kvalifikacijos rodiklių – gebėjimas tiksliai pilotuoti oro erdvėje. Skrydžio trajektorijai fiksuoti ir jos atitikimui nurodytam maršrutui vertinti ir vertinimo rezultatams pateikti atliekant skrydžio analizę reikalinga automatizuota orlaivio pilotavimo vertinimo sistema. Disertacijoje nagrinėjamos oro transporto skrydžių vertinimo problemos, taikant palydovinės navigacijos ir kompiuterines duomenų apdorojimo ir rodymo priemones, kurios padėtų pagerinti vertinimo objektyvumą. Pagrindiniai tyrimo objektai yra skrydžių duomenų vaizdavimas ir vertinimas. Jų detali analizė ir interpretacija leidžia sudaryti tinkamus skrydžio vertinimo modelius. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti automatizuoto skrydžio tikslumo vertinimo metodiką, kuri, kartu su techninėmis priemonėmis, geba įrašyti orlaivio skrydžio trajektoriją ir nustatyti jos nuokrypius nuo nurodytos skrydžio tunelio ašies. Sukurtų priemonių taikymo sritis – orlaivių pilotų praktinių skrydžių tikslumo analizė bei jų vertinimas. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: kuriama automatizuota skrydžio tunelių modeliavimu grindžiama orlaivio pilotavimo tikslumo vertinimo sistemos veikimo metodika, sudaromi tunelių principu pagrįsti matematiniai/programiniai piloto skrydžio vertinimo modeliai bei analizuojami eksperimentinių skrydžių ir piloto skrydžio vertinimo tunelių matematinio modeliavimo rezultatai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir aštuoni priedai. Pirmajame skyriuje pateikiama vertinimo sistemos prielaidas, skrydžio vykdymo eigą, piloto skrydžio vertinimui keliamus reikalavimus bei piloto skrydžio vertinimo metodus nagrinėjančios literatūros analizė. Antrajame skyriuje aptariami sukurti programiniai piloto skrydžio vertinimo modeliai, leidžiantys, pagal pasirinktus parametrus, automatizuotai sudaryti skrydžio vertinimo tunelius, kurie padeda nustatyti orlaivio pilotų skrydžio nuokrypius nuo nurodytos trajektorijos. Trečiajame skyriuje nustatant tarpusavio atitikimą, veiksmingumą bei tikslumą yra analizuojami eksperimentinių skrydžių ir matematinio modeliavimo rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: vienas – straipsnių rinkinyje, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, vienas – konferencijos medžiagoje, referuotoje Thomson ISI duomenų bazėje, trys – recenzuojamose tarptautinių konferencijos medžiagose bei du – respublikinių konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 6 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3510
ISBN: 978-609-476-026-6
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
E_priedas.pdf642.66 kBAdobe PDFView/Open
D_priedas.pdf3.56 MBAdobe PDFView/Open
C_priedas.pdf3.31 MBAdobe PDFView/Open
B_priedas.pdf287.88 kBAdobe PDFView/Open
A_priedas.pdf319.59 kBAdobe PDFView/Open
DAKTARO DISERTACIJA T _Masiulionis.pdf9.38 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback