VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3511

Title: Agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio žemės ūkio sektoriui vertinimas
Authors: Galnaitytė, Aistė
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Galnaitytė, A. 2017. Agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio žemės ūkio sektoriui vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 186 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio žemės ūkio sektoriui vertinimo problemos, susijusios su teorinių pagrindų, kuriais remiantis būtų galima spręsti praktinę privačių ekonominių ir viešųjų politinių interesų suderinimo problemą, trūkumu. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio žemės ūkio sektoriui vertinimo metodiką. Sukurtos metodikos ir parengto agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio vertinimo modelio taikymo sritis – žemės ūkio politikos modeliavimas. Parengtas modelis gali būti naudojamas kaip praktinė ir metodinė priemonė. Disertaciniame darbe sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: išanalizavus mokslinę literatūrą, siekiama nustatyti tinkamiausius metodikoje naudoti agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio vertinimo metodus, sukurti agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio vertinimo metodiką, kurios pagrindas neoklasikine mikroekonomikos ir ekosistemų ekonomikos teori-jomis pagrįstas matematinio programavimo modelis, jį empiriškai patikrinti Lietuvos sąlygomis, atlikti modelio jautrumo analizę, taikant skirtingus agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo scenarijus, parengti siūlymus ir rekomendacijas agrarinės aplinkosaugos priemonėms tobulinti, siekiant prisidėti prie tvaraus žemės ūkio sektoriaus vystymosi Lietuvoje. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje, apžvelgus mokslinę literatūrą, atskleista agrarinės aplinkosaugos priemonių esmė, teorinės atsiradimo prielaidos, istorinė ir politinė raida ES ir Lietuvoje, aptartas agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikis žemės ūkio sektoriui, apžvelgti jo vertinimo metodai. Antrajame skyriuje pateikiama agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio žemės ūkio sektoriui vertinimo metodika, aptariami Lietuvoje diegiamų agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo rezultatai, išryškintos problemos, įvertintas kompensacinių išmokų veiksmingumas ir reikšmė viešajam interesui. Aprašomas parengtas matematinio programavimo modelis, pateikiama jo struktūra, modeliavimo prielaidos, verifikavimas ir modeliuojami scenarijai. Trečiajame skyriuje pateikta modeliuojamų scenarijų analizė ir vertinimas. Disertacijos tema paskelbta viena mokslo studija ir 3 straipsniai, perskaityti 3 pranešimai Lietuvos ir 1 pranešimas užsienio mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3511
ISSN: 978-609-476-030-3
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
B_priedas.pdf73.16 kBAdobe PDFView/Open
A_priedas.pdf70.11 kBAdobe PDFView/Open
DISERTACIJA_Galnaityte_2017.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback