VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3512

Title: Geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymas
Authors: Sinkevičius, Gintaras
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Sinkevičius, G. 2017. Geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 188 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų vertinimas. Pagrindinis tyrimo objektas yra geležinkelių transporto sektoriaus plėtros internacionalizavimo procesai. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti geležinkelių transporto plėtros internacionalizavimo procesų valdymo integruotą modelį, besiremiantį sistemos „Aljansas + klasteris“ principais. Darbe sprendžiami keli uždaviniai: atlikti geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų ir jų valdymo mokslinės literatūros analizę; ištirti globalizacijos procesų įtaką geležinkelių transporto plėtrai; išnagrinėti geležinkelių transporto plėtros šiuolaikinių organizacinių formų taikymo galimybes; parengti efektyvaus geležinkelių transporto veiklos valdymo modelį. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros, autoriaus publikacijų disertacijos temą sąrašas ir priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, tyrimų metodologija, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmame skyriuje atlikta teorinė studija, skirta internacionalizacijos procesų valdymui, plėtojant geležinkelių transportą. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrame skyriuje pateikta geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymo modelis, klasterizacijos procesų įtaka ir svarba geležinkelių transporto plėtros procesų valdyme, pateikta geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymo empirinių tyrimų metodologija, suformuluotos išvados. Trečiame skyriuje pristatomas sistemos „Aljansas + klasteris“ integruoto modelio praktinis pritaikymas bei pateikiamas modelio, skirto internacionalizacijos procesų valdymui plėtojant geležinkelių transportą patikrinimas taikant ekspertinį vertinimą. Atlikta geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymo remiantis sistema „Aljansas + klasteris“ modeliu prognozės, sudaryta internacionalizacijos procesų valdymui skirta strategija. Gauti rezultatai aprobuoti ir ekspertiniu vertinimu patikrinti Lietuvoje. Disertacijos pabaigoje pateikiamos bendrosios išvados. Disertacijos tema yra išspausdinti 5 straipsniai. Disertacijos tema perskaityti 4 pranešimai Lietuvoje ir užsienyje vykusiose konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3512
ISBN: 978-609-476-036-5
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
L priedas.pdf77.78 kBAdobe PDFView/Open
K priedas.pdf53.1 kBAdobe PDFView/Open
J priedas.pdf115.43 kBAdobe PDFView/Open
H priedas.pdf57.32 kBAdobe PDFView/Open
G priedas.pdf58.69 kBAdobe PDFView/Open
F priedas.pdf52.24 kBAdobe PDFView/Open
E priedas.pdf52.01 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdf291.06 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdf52.73 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdf55.04 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdf51.67 kBAdobe PDFView/Open
Disertacija_Sinkevicius_2017.pdf5.65 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback