VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3514

Title: Cemento tipo, užpildų ir oro kiekio mišinyje įtaka betono atsparumui ugniai
Authors: Jocius, Vytautas
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Jocius, V. 2017. Cemento tipo, užpildų ir oro kiekio mišinyje įtaka betono atsparumui ugniai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 138 p.
Abstract: Betono atsparumas ugniai yra svarbus veiksnys pastatų konstrukcijų gaisrinei saugai, kuri apibrėžiama remiantis šiais kriterijais: R – geba atlaikyti konstrukcijų apkrovas, E – atitikti (tenkinti) vientisumo ir I – izoliavimo charakteristikas nustatytą laiką gaisro metu. Šiuo metu projektuojant gelžbetoninių konstrukcijų atsparumą ugniai yra atsižvelgiama į apsauginio sluoksnio iki armatūros storį, tačiau nevertinamos betono, iš kurio pagaminta konstrukcija, eksploatacinės savybės ir sudedamosios dalys: cemento sudėtis, užpildo charakteristikos ir betone esantis oro kiekis. Atlikta nemažai mokslinių tyrimų vertinant padarytą gaisro žalą konstrukcijoms iš cementinio betono. Tačiau, mažai dėmesio skiriama betono sudėtinių dalių įtakai – cemento, užpildų bei cheminių įmaišų, turinčių skirtingą įtaką betono savybėms. Betonas yra daugiakomponentis kompozitas, kurio struktūra yra sudėtinga, o veikiant gaisrui betone vyksta daug procesų – nuo šilumos perdavimo, vandens garų migracijos iki įvairių cheminių junginių skilimų. Šiame darbe atliktuose tyrimuose sprendžiamas pagrindinis uždavinys – ištirti cemento tipo, užpildų bei oro kiekio įtaką cementinio betono atsparumui ugniai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei betoninių bei gelžbetoninių konstrukcijų atsparumo ugniai klausimais. Skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados ir formuluojami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos ir atliktų tyrimų metodikos bei naudota įranga. Trečiajame skyriuje pateikti betono destrukcinių procesų tyrimai aukštose temperatūrose bei skirtingų cementų, įvairių užpildų ir oro kiekio betono mišinyje įtakos betono ats-parumui ugniai tyrimų rezultatai. Darbo pabaigoje suformuluotos bendrosios išvados. Disertacijos tema paskelbti 3 moksliniai straipsniai ir perskaityti 5 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3514
ISBN: 978-609-476-042-6
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Jocius_Daktaro_Disertacija.pdf10.35 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback